Finska aktivister frias för hakkorsmarsch 2018

Läs hela artikeln på Nordfront: Finska aktivister frias för hakkorsmarsch 2018

Åtalet ogillas då hakkorsfanor är lagliga • Frikänns från motståndsåtal - polisen saknade lagstöd • Riksåklagaren väntas överklaga domen

Juden lyckades alltså inte få copyright på hakkorset i Finland, som (((de))) har i våra vita (((skitliberala))) länder och i (((Hollywood))), världens största (((lögnfabrik))). (((Hollywood))) har tjänat hundratals miljarder dollar genom sina rättigheter till hakkorset och andra nationalsocialistiska symboler.

Sionismen har ingen rätt att tro sig vara överställd allt genom att säga sig vara vilande på det utvalda folkets uppfattning om vad som ska råda. Förtryck, ska alltid kallas vid dess rätta namn, vilket är diktatur. Symboler så som solkorset med dess innebörd av hyllning till solen och lycka har ingen monopol på. Det tillhör ursprungligen folktro och även Hinduismen. Judisk makt har här länge försökt att ta sig stora friheter som inte kan accepteras. Det är ren hets mot folkgruppen Hinduer, som ser denna symbol som klassiskt religiöst viktig. För övrigt har i och med detta nog demokratin i det närmaste upphört i realiteten i och med att bankmakt styrd av sionismens judar med dess utländska ägare i bakgrunden dikterar vad som ska ses som rätt och korrekt. Dagens brist på frihet genom judiskt utfasande av kontanter, som är frihet för den enskilde att handla varor och tjänster utan att åsiktsregistreras är detsamma som sker och har skett i de vidrigaste diktaturstater genom tiderna. Söndra och härska genom att förminska befolkningens eget självbestämmande. Symboler som hakkors, vilka fick existera i Finland ett tag till på grund av mäktiga judars kanske otydliga lagskrivning är nog en parentes. Det kan ändras snabbt. Snart bli det nog även förbjudet för kristna att bära kors offentligt. Sionismen älskar inte direkt Kristendomen som kanske många vet.

Hakkorset är en gammal symbol för solen, klart att vissa skyr ljus och sol då de har dunkla syften!

1 gillning