FI "påminner" banker om allas rätt att öppna betalkonto

Läs hela artikeln på Nordfront: FI ”påminner” banker om allas rätt att öppna betalkonto

Konsumenter vittnar om förvägrad rätt till omprövning • Banker vägrar hänvisa till klagomålsansvarig.

”Alla människors lika värde”.

Jag hade ett konto på Swedbank. Det användes fram till 92. Då bytte jag bank. Swedbank snodde 15000kr av 30000kr och undrade för några månader sedan var pengarna kom ifrån. Sedan avslutade dom kontot. M.a.o helt omotiverat.jag sa åt dom att dom tvättat milijarder år rysk maffia. Dom slog ifrån sig och sa inte vi.

När det gäller banksystemet citeras här följande ord ur partiprogrammet - Vår väg:

”Det rådande banksystemet (fractional-reserve banking) ger privatägda banker möjlighet att skapa krediter, det vill säga pengar ur tomma intet som ännu inte finns. Av de pengar som cirkulerar i vårt finansiella system är merparten skapade på detta sätt. Pengar idag är bara siffror i datorsystem, endast cirka 3 procent existerar som fysiska pengar. Det finns inget reellt värde som motsvarar mängden pengar i cirkulation. Den statliga och framförallt folkliga kontrollen av detta system är i princip lika med noll. Hela denna konstruktion är ett invecklat sätt att beröva världens länder men också privatpersoner på resurser till bankelitens intressen. Den finansiella ordning som varit rådande måste fundamentalt ändras.”

Den som har tröttnat på dagens till synes strukturerade bluff och båg för att skinna det vita svenska folket på olika sluga sätt har ett val att göra redan i höst och det är att stödja – Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!

Man måste dela bankens (((heliga värdegrund))) eller få sitt konto nerstängt. Det är skandalöst men så är läget.

Inget slår klinkandet av shekels.

1 gillning