Federley satsar på prästyrket

Läs hela artikeln på Nordfront: Federley satsar på prästyrket

Efter sambons pedofilskandaler uppdagades i Björbo • C-bögtransan kan tänka sig att komma ut från studierna som präst.

Kanske satsas det på att bli katolsk präst…

2 gillningar

Hoppas han drabbas av samma öde som Michael Coghill.

Han kan nog byta ut F i efternamnet och bli en värdig medlem i katolska kyrkan!

Så perverterad som svenska kyrkan är så tas han nog emot med öppna famnar.

1 gillning

FF säger ju i skärmdumpar att kyrkan håller på med " tomtar och troll " —FF säger också att han utträtt ur SK.
Att FF nu säger sig " nosa på " teologi är naturligtvis för att han vill skända och förödmjuka den lilla grupp kristna som finns kvar.
(C) är en sammanslutning av riktiga uslingar.

kan vara ett tecken på omvändelse.

villket såklart bör uppmuntras och hedras.

Hebreerbrevet 5

Svenska (1917)

1Ty var och en som skall bliva överstepräst uttages bland människor och tillsättes för att till människors bästa göra tjänst inför Gud, genom att frambära gåvor och offer för synder. 2Och han kan hava undseende med de okunniga och vilsefarande, just därför att han själv är behäftad med svaghet 3och, för denna sin svaghets skull, måste offra för sina egna synder likaväl som för folkets.4Och ingen tager sig själv denna värdighet, utan han måste, såsom Aron, kallas därtill av Gud.

5Så tog sig icke heller Kristus själv äran att bliva överstepräst, utan den äran tillföll honom genom den som sade till honom: »Du är min Son, jag har i dag fött dig»,

6likasom han ock på ett annat ställe säger: »Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt.»

En perverterad är obotlig. Men passar bra i dagens PK anslutna svenska avartskyrkan, Anständiga präster är ju inte välkomna och avkragas ." Rövviftarnas " tid är inne i helgedomarna på mer än ett sätt. De som säljer våra kyrkor till Islam . och de som viger samkönade. En ny tro i gryningen fanns i NS Tyskland: Gottgläubig - en tro på en försyn utan bibel.

det finns inga obotliga människor. Jesus sade tydligt och besämt “med Gud är inget omöjligt”.

visst att islam är ondska och med det må du ha mycket rätt, men Guds Makt förstår du inte!