Familjen och vännernas motstånd

Läs hela artikeln på Nordfront: Familjen och vännernas motstånd

När närstående visar fientlighet, tänk på att de ofta är hjärntvättade • Känn ingen skam över att dominera din familj om de sätter sig på tvären.

1 gillning

Det är inte i första hand “vetenskapliga” föreläsningar eller militanta demonstrationer som inledningsvis påverkar vår mänskliga omgivning när det gäller tillvaron utan känslan för rätt och fel. Så länge de tveksamma kan äta sig mätta är TV-underhållning och en fredagsfylla i soffan det mentala sömnpiller som passiviserar. Allt fler tycker nog att det börjat gå på tok i samhället men hoppas att det ska bli bättre trots att allt blir sämre. Denna frustrerande motsättning är grunden och förutsättningen för en vettig diskussion/agitation om i första hand orättvisor och otrygghet. Detta är nog oftast steg ett i en påbörjad reaktion för de klokaste inom vårt folk. De tror i det längsta på systemet och “demokratin” men sanningen tränger fram, helst med hjälp av en tålmodig nationell, som en hemsk skrämmande livssituation. Det hela handlar alltså i första hand om känslor och självbevarelsedrift som en bra agitator bör ha tålamod nog för att inse. Demonstrationer och möten kan och bör vara betydligt radikalare till sitt innehåll än de kontaktytor som skapas i vardagen. Tålamodet är en dygd men det är temporärt och pedagogiskt utvecklande. Den rätta känslan är nyckeln till vår befrielse!

2 gillningar

Hoppas att ni underbara skribenter inte tar illa upp om jag i all enkelhet återger följande tankar som jag läste upp vid ett lokalt möte,
Kring ett fotoalbum. ,
På den tiden man gjorde fotografier och satte dem i album blir vemodet överhängande när man bläddrar i dem. Man skulle hellre låta bli. Säkert har Du upplevt denna känsla. Denna känsla med vår ideologi av “förlorade” släkter som tar avstånd ifrån Dig och ser med en viss längtan tillbaka då allt var glad samhörighet. Så skedde med mig. Ser på mina på mina unga barnbarn ,min äldsta dotter där solen lyste över dem i vår sommar stuga. De trivdes och de vackra blonda barnens mor kände till vår ideologiska ståndpunkt. Naturen, lekarna i Östergötlands omgivning gav oss annat att tänka på . MEN MÅNGA ÅR gick och mer och mer påverkades de av den infernaliska hatpropagandan full av lögner som tvättade deras hjärnor och avståndstagandet från min person blev ett faktum i brev , tystnaden och i ett fall som Ni vet rent motstånd, Nu frågar sig en del : Är det den nationalsocialistiska ideologins fel? NEJ - absolut INTE. Det är inte VÅR ståndpunkt som orsakar familjesplittringen utan medias påverkan i alla dess former. Politikernas indoktrinerade floskler tillsammans med gemena påhopp mot våra ledande personer inom rörelsen som resulterar med avståndstagande av våra närmaste. De tror förbehållslöst på media och vi får finna oss i att - många gånger med sorg - svälja förlusten och kämpa vidare. Jag varnar för eftergifter med avhopp - det kan bli förödande för Din själ! I mina drygt 60 kampår har jag upplevt tragiken som har påverkats av familjetvång som lämnat den nationalsocialistiska rörelsen- Alkoholmissbruk, psykiska problem, tidig senilitet .blev resultatet i många fall. Kamratskap, att få vara sig själv , hjälpsamheten inom partiet , få lufta sina orospörsmål , lätta på sin aggression med motståndskamp i vårt härjade mångkulturella land med moralförfall . Det är värd offret av avståndstagande familjemedlemmar, De MÅSTE helt enkelt inse - att VÅR kamp inom Nordiska motståndsrörelsen i längden gynnar DEM!!

2 gillningar

“Det finns bara en ras och det är människan”, exakt de orden hörde jag från en familjemedlem, uttryckt med ett slags religiös hänförelse i ett godhetsutbrott.
Men efter att ett antal år passerat berättar samma person nu att den byter kö i butiker om den ser att personen i kassan är av annan ras, klagar över hur svart det är på gatorna och att även andra européer är besvärliga och annorlunda. De som accepteras är personer från Norden och nordvästra Europa, det är ungefär där gränsen går.
Rasinstinkterna finns där inne och har vaknat till liv, men rent politiskt är personen förstås fortfarande en idiot och stöder samma gamla system, tror på demokrati, kallar politikerna quislingar och är livrädd för “nazism”. På den punkten går det inte att tala förnuft och därför väljer jag trots delad aversion mot samhället att inte ha något samröre med personen, då vi i slutänden inte kan komma överens.

1 gillning

Politikerna brukar skylla ifrån sig med att “demokrati är det minst dåliga valet” men lyfter ändå inte ett finger för att förbättra medinflytandet där folkmajoriteten motarbetats lika länge i migrationsfrågan som Bengt Westerberg fått sprida sin socialliberala dynga, men allt började med en annan folkpartist och sedan gick lämmeltåget inte att stoppa.

Om inte folket idag hunnit organisera ett effektivt motstånd så befinner sig ju polisen redan i den direkta stridslinjen och avgående Löfven hotade f ö med att sätta in militär för att upprätthålla ordningen.