Familjen och vännernas motstånd

Läs hela artikeln på Nordfront: http://nordfront.se.localhost/familjen-och-vannernas-motstand

När närstående visar fientlighet, tänk på att de ofta är hjärntvättade • Känn ingen skam över att dominera din familj om de sätter sig på tvären.