Eurokrat på WEF: "USA följer oss - gör hatretorik olaglig"

Läs hela artikeln på Nordfront: Eurokrat på WEF: ”USA följer oss – gör hatretorik olaglig”

”Plattformarna ska samarbeta med EU” • Ny lag kan åberopas för att påtvinga “samverkan”.

Judisk makts högdjur gör allt vad de förmår för att hindra sanningen om sionismens agenda och den sluga anti-vita politik som råder att nå vanligt folk. Men internet är om man ska vara ärlig endast en liten parentes av historien när det gäller informationsmöjligheter. Det helt överlägset oslagbara är alltid konversation bortom det digitala mediet och det naturliga mänskliga mötet i realtid.

Den dag när internet endast handlar om att ta del av intetsägande filmklipp på husdjur som beter sig lite lustigt, och att läsa sionismens nyheter som de så kallade utvalda inte sällan redan dagligen nu tillhandahåller för skattebetalarnas egna pengar i statlig TV och sånt, då kommer internet att endast fungera som ett verktyg för ekonomiska transaktioner, om ens detta blir kvar, för när det fria ordet stryps så dör självklart även intresset för detta en gång intressanta kommunikationsmedel.

Orden hatretorik och konspirationsteori är två ord som egentligen mest har kommit att betyda att någon tänkande har ”fräckheten” att våga opponera sig mot det styrande etablissemangets syn på hur politik ska föras, vilka åsikter som är okej, och hur verkligheten som sådan ska tolkas.

När någon säger att det är fel att de styrande exempelvis förgiftar människor med obeprövade vacciner, då är det såklart enligt köpta politiker inte något de alls vill höra talas om. Naturligtvis kommer då stämpeln ”Hatretorik” och ”Konspirationsteori” fram direkt. Det hela med tystandet av det fria ordet på internet är nog faktiskt ändå egentligen bra, för yttrandefriheten gör sig bäst i det fria där ingen moderator kan vara med och övervaka allt.

Folkgemenskap!

Så där glad ser horan ut när hon tänker på hur mycket juden fyller hennes bankkonto, för att förråda och terrorisera folket med judens censurlagar.

Det största hotet mot internets frihet är den kommande digitala biometriska ID’n. Utan den kommer vi inte kunna logga in på internet. Dessutom måste man vara vaxxad för att ha nån nytta av den. Så jag räknar kallt med att ha max ett par år kvar på nätet. Förmodligen kommer det att vara svårt att ens ha bankkonto utan sådan ID. men den tiden den sorgen.