EU: "Årets antisemitism-lista från Wiesenthal Center trampar över"

Läs hela artikeln på Nordfront: EU: ”Årets antisemitism-lista från Wiesenthal Center trampar över”

”Listan befläckar kampen mot antisemitismen” • ”Kan inte bekämpa antisemitismen och lämna sionismens fiender ifred.”

Fina ord nerskrivna på papper har inget med verkliga handlingar att göra kollar man hur folk agerar istället för vad dom säger så klarnar bilden.

Gör en lista på skadliga judar och lägg ner SWC.

Sidan 562 Adolf Hitler “Min Kamp”. Greenpilled Förlag:

"Juden är alltså i våra dagar den store hetsaren för Tysklands fullständiga förstörelse. Överallt, i hela världen, där vi läser om angrepp på Tyskland, är det fabricerat av judar, och det är den judiska börs- och marxistpressen som systematiskt underblåser hatet mot Tyskland nu liksom under kriget, då den förmådde den ena staten efter den andra att uppge sin neutralitet, svek folkens sanna intresse och gick i tjänst hos världskrigskoalitionen.

Judendomens tankegång är klar. Tysklands bolsjevisering, det vill säga utrotandet av den nationella tyska intelligensen, varigenom det blir möjligt att pressa den tyska arbetskraften under den judiska världsfinansens ok, är bara tänkt som ett förspel till den judiska världsrövartendensens ytterliggare utbredning. Liksom så ofta förr i historien, rör sig denna väldiga kamp kring Tyskland som kring en axel.

Om vårt folk och vår stat blir offer för dessa blod- och penningtörstiga judiska folktyranner, så omslingas hela jorden, som likt av en bläckfisk, av dess polyparmar; men lösgör sig Tyskland från denna omfamning, så kan hela världen anses befriad från denna oerhörda folkfara".

3 gillningar

Vad jag vet är tlmdsionistrn i ‘israel’ inte semiter, utan mördar istället semiterna, an mass. Såå, är det någon som borde stå på listan, klart överst ända ned till 10e plats (sedan skall där inte vara fler) så är det ashknazitlmdr som alltså inte har en droppe semitiskt blod i sig (ja, mer än på sina händer då) och som utgör väl 90% av sk ‘israls’ befolkning

Menar du talmudsionisterna?

Jess, stämmer precis det

Det självutvalda folket blir att girigare och oförskämdare i sin strävan att pungslå de vita folken. Genom att anmäla VARANDRA för antisemitism så ökar förtjänsten till det dubbla. Inte ens vår AH kunde förutspå denna utveckling.

Hyperparasitism kallas det inom den lägre djurvärlden.

Juden brukar väl filosofiskt sett ha brottningsmatch med sig själv då och då, eller som det i den äldre skriften, Sions vises protokoll i något kapitel benämns som skenfäktning, då det gällde judiska tidningar. De fixar och trixar och till slut brukar deras för tillfället uppställda mål nåtts. Det är inte lätt för en icke-jude att förstå sig på detta utvalda släkte, men när notan ska betalas är det inte sällan den godtrogne vite som får stå för kalaset…

Varför skriver du inte det?

Därför att jag föraktar tlmdsinstrn, inte hatar det stadiet är passerat, men föraktar, ringaktar. Finns säkert bra individer där också, men då ska de lämna organisationen.

Är det inte viktigare att göra sig förstådd? Vad betyder tlmdsinstrn?

Vad menar du Magnus, du har ställt den frågan tidigare och fått svar två ggr. Respektera vänligen de svaren så vi kan gå vidare till viktigare frågeställningar. Ex vad som sker Österrike…

Vad menar du Magnus. Du har fått svar på den frågan 2ggr. Respektera vänligen det så vi kan gå vidare till viktigare frågor, ex vad som händer i Österrike…

Nej, tidigare var det tlmdsionistrn; nu är det tlmdsinstrn.