Ego-förminskande!

Ego-förminskande!

Egot är den kraft i oss som hela tiden söker vår förstörelse, som vill bringa oss av spår! Det är en formidabel kraft som hela tiden har nya sätt att vinna inflytande. Egot är 666 då det är det symboliska talet för antalet nivåer på barbarstadiet. Egot är också personligheten. Fysiska, eteriska, emotionala och mentala kroppen.
Vi inkarnerar om och om igen och hittar efterhand olika perspektiv på tillvaron, dessa bevaras i triadöljet och blir den sk. ”latensen” som Platon har talat om.
Organismen och personligheten (egot) upplöses iomed den naturliga ”döden”, (det finns ingen död då Monaden, jaget, är odödlig, oförstörbar).

Egot är en formidabel kraft, en verklig opponent i ordets rätta bemärkelse! Men till vår hjälp står var själ! Vår Augides, vår hjälp-deva, vår Fylgia. När vi väljer att lyssna på den där goda kraften, rösten, inom oss. ger vi vår själ övertaget! Vi förenar det lägre med det högre! (Observera ordningen, det lägre rör sig uppåt).

Ego-förminskande händelser och upplevelser är faktiskt bra för oss för det skapar en psykologisk förståelse för hur det är att vara människa och de svårigheter som människor möter och det skapar ödmjukhet och motarbetar dömande.
Så nästa gång du skäms, känner dig generad, fastar, ger av dina pengar till välgörenhet, vet att du långsamt minskar ditt egos makt över dig, och ta vara på de upplevelserna!
I allt gäller ädelhet och fasta rättsbegrepp.

Håll ihop, håll ut!

Jag misstänker att du har en poäng och är något på spåret i ditt sista stycke framförallt, men ditt resonemang framstår som för grumligt för mig för att jag skulle kunna säga det med säkerhet. Du skulle nog uttrycka detta bättre i en längre resonerande text.

Ser att det tydligen presenterats några ytterligare tankar som väl förmodligen har hämtats från någon skrift av den hemlighetsfulle akademikern och filosofen Laurencys många utläggningar om arbetshypotesen Hylozoikens intressanta atom-filosofiska tankevärld. Har läst orden om att: ”Egot är den kraft i oss som hela tiden söker vår förstörelse, som vill bringa oss av spår! Det är en formidabel kraft som hela tiden har nya sätt att vinna inflytande.” Det är nog inte bara egot som fungerar på sådant sätt skulle man faktiskt kunna säga.

När man känner till hur de sluga styrande sionismens idag ekonomiskt mäktiga och deras medlöpare arbetar för att krossa, radera och blanda sönder vår genpool hos vårt vita nordiska folk genom folkutbytespolitik och pågående massinvandring med rasfrämlingar. Alltså sådana som inte passar in i vår del av världen om man ska vara ärlig, då vita nordbor inte har så värst mycket mentalt, kulturellt eller historiskt gemensamt med dessa mörka importerade individer.

Då är det mycket svårt att förstå på vilket sätt denna utopiska filosofi här och nu som sådan skulle kunna ha något positivt att erbjuda oss nationella i kampen för att stärka vårt vita folks svaga självkänsla som behöver ökas för att det ska kunna skapas ett fritt Norden. Filosofier är nog lite som religioner, de kan vara bra för den enskildes sinnesro men det fungerar inte att bygga en verklighet med drömmerier. Man ska inte trampa på någons tro i onödan, så säger som så ofta att alla blir väl saliga på sin egen tro. Men ett är sant, och det är att det är viktigt att det vita folket alltid ska hålla ihop för att därmed kunna hålla ut i den viktiga kampen för det nordiska folkets överlevnad.

Folkgemenskap!

Egot är en starkt potentiellt destruktiv kraft. Det är den sk. personligheten. Bestående framförallt av den emotionella och mentala höljet.
Egot gör försök till självhävdelse och beräknar för sig själv hela tiden. Egot ska ge igen och hämnas. Egot kan ha fysisk attraktion men saknar egentligen förmåga till kärlek, Agape.
All psykologisk förståelse av människor är ett resultat av andratriaden. Andratriaden är människans nästa destination, och kan sammanfattas med ordet medvetenhet, visdom-kärlek.
Ädelhet och fasta rättsbegrepp (lagenlighet) är synnerligen viktiga för att nå dit.

Tack för ditt inlägg Armafrei. Även om du inte säger det klart och tydligt kan jag utläsa en viss desperation i din text. Men förstå att panikåtgärder och plötsliga utfall enbart tjänar till att förvärra läget! Försök vara orsaken och inte effekten. Sök förståelse av den politiska situationen och dina medmänniskor. Gör gott! Undvik att falla för egots frestelser om “att göra ont för att gott skall komma därav.”

Det är som medveten svensk med djupa rötter här uppe i norden svårt att inte känna desperation över att det vita nordiska folket i Sverige befinner sig i ett direkt lågintensivt tillstånd av krig där sluga sionismens mediekanaler och tidningar får stå i stort sett helt oemotsagda. Dessa sionismens hantlangare som ständigt ackompanjeras av diverse så kallade filantroper och inte minst då även sådant antinationellt som EU, NATO, FN och liknande instanser för överstatlighet som ofta öppet visar sina intentioner att göra allt för att krossa allt som går emot deras antivita agenda.

Tänker ibland att - varför ser inte vanligt folk vad som pågår. Psykologisk krigföring mot den egna befolkningen och den vita rasen kan inte vara något som utförs av vita människor som hos oss, riktiga svenskar utan det säger väl sig självt att det är infiltrerade fiender som inte vill oss vita väl. Man kan väl bara ta en närmare titt på den totalt psykologiskt nedbrytande och oftast förvirrande ordmassan om påhittade teorier för att pacificera den fria tanken om rätten till ett eget självförsvar.

Nog kan det då vara lätt att känna viss desperation om man då inte råkar ha en stark tro på att det som genomförs nu med pengamakt är endast en parentes i evigheten. Detta så länge som den vita befolkningen håller sig på sin kant och till de sina och inte låter sig att vidare beblandas med andra icke-vita raser. Det går att bygga upp allt som människohänder har skapat, men de raser som Gud fader en gång skapade är inget som får förstöras för att gynna en liten klick som tror sig vara gudomliga, utvalda på något sätt eller allmänt högre stående än oss icke-judar.

Det varje vit nordisk svensk i detta land måste förstå är vikten av först och främst älska sitt eget folk och låta andra utomnordiska nationer få utvecklas i den takt de själva kan och kanske önskar sig. Sverige har alltför länge utnyttjats som humanismens blåögda socialbyrå åt folkslag som aldrig kommer att bli svenskar annat än till medborgarskap och de förmåner det erhåller. Det är dags för en ny politik för en ny tid. Tänk själv och låt dig inte styras av sionismen som ett tanklöst får.

Har läst dina ord om att: ”Sök förståelse av den politiska situationen och dina medmänniskor.”

Den som vill förstå varför det politiskt ser ut som det gör i världen och här i landet. Den har absolut noll och intet av värde att hämta i sionismens godkända skrifter, debattprogram eller filmer av olika slag för den delen. Vilka samtliga mer eller mindre är styrda av en och samma intressegrupp som på olika subtila och förslagna sätt endast försöker att stödja sionismens högsta globalistiska mål om ett världsherravälde. Det är även det som är kommunismens mål, vilket är att ta över hela världen och krossa varje enskild nationalstat.

Man kan som exempel ta landet Kina med dess övervakningssamhälle och detaljstyrning av dess enskilda medborgare som inte är annat än hunsade slavar, där en elit i toppen ständigt har det gott. Den påhittiga Corona-diktaturen och dess digitala styrmedel för att förvandla den fria människan till en slav är något som sionismens hantlangare även här gärna vill implementera så fort det bara är tekniskt genomförbart. Det ser vi genom olika folkfientliga lagar och övervakning som ska kunna hindra en fri folklig kommunikation och demonstrationer mot dagens sionistiska vanstyre.

Självklart ska man göra gott och älska sitt eget folk först, det har du rätt i om det nu är så du menar. Förresten till nya läsare som inte är så bekant ännu med det judiska frimureriet som det berättas om i en skrift som kom någon gång i slutet av 1800-talet, men ändå är märkligt aktuell när det gäller hur världen tycks styras av en liten grupp som endast tänker på en sionistiskt utstakad plan: Sions-vises-protokoll.pdf (nordfront.se)

Mannheim, förstår faktiskt inte riktigt vart du vill komma med dina ord. ”Men förstå att panikåtgärder och plötsliga utfall enbart tjänar till att förvärra läget!” Den politiska kampen för att förändra detta vanstyrda land som befinner sig i ett fritt fall är inget som någon enskild kan rå på. Där är det endast organisation som gäller och inget annat. För den som vill se en ny politik för en ny tid så börjar kampen redan idag genom att stödja – Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!

Försök att förstå de verkliga orsakerna till tex massinvandringen eller i stort sett vilken negativ företeelse som helst. Tro att du kan förstå dem!
Det räcker inte med att skylla på “sluga sionister”! Det är ett “blame-game” och kan aldrig sluta väl. Vi behöver sluta skylla ifrån oss, och göra rent framför egen dörr!

När jag tidigare skrivit om att vi behöver ha högsta möjliga etiska standard i allt vi tänker, säger och gör, -så var det inte ett tomt uttalande! Det är en verklig väg framåt!
Reflektera över det!

Hej Mannheim!

Har reflekterat en hel del över dina senaste ord som enklast kan beskrivas som att vi nordbor eller vita svenskar behöver göra rent framför vår egen dörr och inte bara skylla allt elände på de sluga sionisterna. Har ofta tänkt likadant och att det blivit mycket utpekande av den judiska rasen som orsaken till allt ont. Tänkte för ordningens skull påtala något grundläggande som kanske inte ens alla nationellt sinnade har fattat fullt ut. Människan är en rätt så komplicerad varelse som kan ha många olika bottnar inom sig liksom.

Vi har alla vårt unika ursprung, politik, religion och annat som blandats till en mix som mycket i stunden definierar vad vi är, eller tror oss att vara kanske. Men tro är en sak och verkligheten som syns i realtid är något annat när det kommer till människans yttre och synligt påtagbara variabler. Talar här inte om sådant som hudfärg om nu någon skulle tro något sådant. Det mentala är till viss del något av det andliga om man nu vill tala i sådana termer, bra mycket större liksom.

Nationalsocialismens störste talesperson genom tiderna, Adolf Hitler skrev i sin bok Mein Kampf på ett sätt som för många ytligt sett nog framstår som ett rent angrepp på rasen judar. Men man bör då nog förstå i vilken person han då politiskt talade som.

Politik är ett krig mellan olika viljor, och om då exempelvis rasen judar styr i ett land och över ett icke-judiskt folk så är det nog rätt lätt att förstå att det med tiden kan uppkomma en del konflikter. Analysen av orsakerna till de problem vi nordbor och svenskar har med massinvandring är inte en komplicerad mänsklig matematik om man sett hur politiskt mäktiga judar antivitt har uttalat sig.

Det har någon gång sagts att där argumentationen tar slut, där tar nävarna vid. Sådant är inte vad den moderna nordiska nationalsocialismen handlar om. Men revolutionär är den om man nu skulle råka vara en av dagens så kallade demokrater. Dessa få är inte så sällan till läpparnas bekännelse sionister, eller om man så vill och vågar vara lite ofin kanske, och säga judiskt lagda så att säga.

Måste här än en gång påpeka att det inte finns något hat emot vanliga judiska människor utan har faktiskt en hel del sådana i form av musiker och skådespelare som man gillar listade. Det är den politiskt antivita talmudiskt färgade sionismen som inte är något som bör finnas här liksom.

Tror som vit på en raslig folklig omtanke där kärlek inte kastas som pärlor för svin. Känner att vi alla nordbor i vår region måste hålla ihop och inte gå den splittrande sionistiska vägen till mötes.

Här skulle nog många kunna säga att vi nog har hamnat i en oändlig loop av ord som inte leder någonstans, utan bara kanske spär på problem som inte kan få vår värld att gå i en familjär och kärleksfull anda. Har precis som du insett att hat är en kraft som inte skapar något gott om den används helt fel, vilket den oftast har blivit ett medel till. Men att som enkel människa i stunden hata en angripare som vill ens folk illa är kanske inte onormalt kan man nog tänka.

Ha en fin dag!

Jag har tänkt lite på det du skrivit. Visst, du och många andra har “rätt” att vara enkla människor. Men vad tror ni att ni vinner på det? Eller vad vinner vårt folk på det? Ingenting! Tvärtom, det är en skuld som kommer att kosta mer massinvandring.

Försök att utvecklas som människa! Förvärva fler idéer, läs böcker. Jag skrev i en artikel tidigare om “Vikten av att studera”! Det var allvarligt menat!

Det är ett axiom att “Den du hatar blir du skyldig!” Och det är en skuld som vissa andra får betala. I det långa loppet får du själv betala. Fyll ditt inre med positiva, stärkande tankar. Och sänd ut dem till andra. DET är ett gott råd.

Hej Mannheim,

Gick just in på sidan här och såg att du har skrivit en del. Du har fokuserat på det faktum att det finns många som vill vara enkla och kanske lite mer opolitiska människor. Var kanske inte så värst tydlig på vad det konceptet betyder. Det hela handlar inte om att vara obildad eller att inte vilja lära sig att se andras ståndpunkter. Det handlar nog mer om att det nog är viktigt att ha ett lite bredare spektrum och inte bara fastna eller låsa sig vid någon viss teori som i sig till sist kanske visar sig att inte vara mycket mer än den minsta enkla barnatro bygd på bibeln som av dig kallats för sagobok.

Vårt vita folk vinner som du säger, eller kanske eventuellt menar ingenting på att leva helt i en okunnighet om verkligheten och det som finns att ta till sig genom böcker. Förstår att du här nog menar djupläsning av akademikern med pseudonymen Laurency och hans samlade tankar om olika filosofier som han väl kokade ner till sin egen andliga världssyn som väl resulterade i termen eller den filosofiska inriktningen Hylozoism som du verkar vara en trogen vapendragare för.

Har sagt det förut och det är nog ingen tvekan i sanningen av det ordstävet, att alla blir saliga på sin egen tro även om sådan förklädes i diverse nyord som att allt är en arbetshypotes. Men du har helt rätt i att det är viktigt att studera, men när man väljer böcker och vilka författare som man tar som eventuella läromästare måste man göra det med stor urskillnad och inte fastna för sådant som kan låta bra vid en första genomläsning, men sedan kan visa sig vara bristfälligt på många punkter.

Självklart är det bra att läsa många böcker och ta till sig goda råd och lärdomar från många håll så att man själv slipper göra de misstag som eventuellt andra genom historien redan har gjort. Nog ska man alltid försöka att utvecklas som människa, allt annat är ett slöseri med den gåva man fått som kallas för livet. Men även om man tror sig ha skådat ljuset i den mörkaste av okunnighetens djungler så får man alltid försöka att var uppmärksam på att det är viktigt att vara ödmjuk.

Du varnar ofta för att inte fastna vid ett kostsamt och väl djupt innerligt hat. Måste här säga att du även på den punkten har helt rätt. För den som går och bär på ett hat gentemot en annan människa exempelvis. Den har då satt sig i kanske inte en direkt skuld, men i ett negativt och själsligt kostsamt tillstånd som kan visa sig vara kostsamt på olika sätt med tiden. Har genom barnatro och känsla av Guds ständiga närvaro förstått detta utan ens ha läst psykologiska böcker i ämnet från början.

Känner att du har en hel del livskunskap då dina ord om att man ska fylla sitt sinne med positiva och stärkande tankar även det är något som alla oavsett ras eller hemvist här på jorden bör tänka på. Går man då på den inre spontana känslan och följer det naturliga instinktiva samvetet efter att helst karske kollat upp en del kring tanken ifråga först, så kommer man rätt långt utan att behöva vara spränglärd i allting liksom. Sedan är det viktigt som bibeln lär att man ska kunna förlåta felsteg.

Det som är trist med den stora massinvasionen av sluga politikers importerade okända individer som fyller vårt land med mörka rasfrämlingar. Det är att människokärleken i allmänhet riskerar att gå förlorad eller försvagas. Det är även det något som berörts i skriften

Men har faktiskt på de senaste åren upptäckt att det vita folket som förr var lite allmänt tillknäppt har börjat att visa eller känna en bra mycket större tillit till sina vita bröder och systrar vilket faktiskt bådar gott för vårt folks framtid.

Har tills nu nog inte talat om sluga sionister som ofta blivit till en fras som trots att den är ofta tyvärr är sann nog kan bli lite tjatig. Men hade det varit en annan folkgrupp som försökt att mästra oss vita icke-judiska nordbor så hade det så klart varit denna folkgrupp som nog tvingats att höra ett och annat om hur landet ligger alltså. Hur som helst, ha nu en bra vecka.

Folkgemenskap!

Hej. Jag håller med dig i mycket av det du skriver! Kunnighet om verkligheten är A och O, men om den kunnigheten leder till hat bör man nog fundera över saker. Hat är en extremt destruktiv känsla. Självhat likaså. Det är i allt viktigt att göra sitt bästa! Att sedan förstå och kunna förlåta andra vilsegångna själar är kanske även det viktigt!
Men kom ihåg att själv göra ditt bästa!

Bildning kan inte nog poängteras. Utan att för denns skull anta att man själv sitter inne med alla svar eller att man själv har alla perspektiv. Man skall försöka lära av alla situationer, människor och väsen! Ödmjukhet är viktigt!

Jag vill poängtera en sak angående Hyloziken:

Det heter Hylozoik. Hylozoism vet jag inte vad det är. Ism-er hör till politiska ideologier! Hylozoik är ett fulländat men inkomplett mentalsystem, ett ”skelett” för världsåskådningen. Men som också är en arbetshypotes på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium. Obevisbart för andra än högre jag.

Hyloziken utgår från tillvarons Materiaspekt. Vilket också var Pythagoras intention, inseende Grekernas fallenhet för logik, mentalitet, och sunt förnuft.

Tillvaron ter sig olika för varje högre värld och ur de olika aspekterna. Varför när man väl bemästrat Hylozoiken, mer försöker att betrakta tillvaron ur Medvetenhetsaspekten.

Att betraktande av tillvaron ur Medvetenhetsaspekten har sitt berättigande upphäver på intet sätt Materieaspektens realitet eller sannhet. ”Detta är detta, men också något så ofantligt mycket mera.”

När man skriver en längre text är det lätt att det smyger in sig felstavningar, så kollade upp om verkligen ordet ”Hylozoism” fanns på nätet och var lite mer allmänt beskrivet, vilket det var i uppslagsverket Wikipedia. Nu vet man ju att en hel del ord och företeelser i det uppslagsverket är rätt så politiskt styrt av idag mäktiga intressen och därmed ofta inte har helt korrekta beskrivningar i allt, men här är iallafall en länk som beskriver ordet, Hylozoism: Hylozoism – Wikipedia.

För övrigt att det vid skrivandet av tidigare inlägg ovan blev just ordet hylozoism, som du tydligen inte kände till existensen av har nog även att göra med det faktum att det i skriven böjningsform kändes mera lättläst kanske.

Förstår att det nog borde ha stått att: du verkar vara en trogen vapendragare för den hylozoiska världsåskådningen och inget annat, om man ska utgå ifrån hur ordet hylozoik som sådant väl böjes i inte minst skriften: HYLOZOIKENS GRUNDER I 49 PUNKTER Som det länkas till här: http://www.hylozoik.se/grundl/HYLOZOIKENS%20GRUNDER%20I%2049%20PUNKTER.pdf

För den nytillkomne läsaren som inte begriper ett ord om vad just det här kanske märkliga inlägget handlar om kan ju upplysas om att det är andlig filosofi som hör till området - Esoterism, se där ännu ett knepigt ord som Wikipedia har en del information om: Esoterism – Wikipedia

Måste nog säga att en enkel andlig barnatro på en enda skapare och Gud som sköter evighetens och alltets maskineri så att säga fortfarande känns rätt okej ändå. Tror inte att man alltid behöver bryta ned allt till minsta nivå som väl atomen länge ansågs vara.

Har de nationella blivit helt totalsnurriga kan nog många inte minst andligt ointresserade säkert uppleva saker och ting som. Men inte ens världsåskådningen nationalsocialismens förgrundsgestalt Adolf Hitler och hans parti var främmande för exempelvis en positiv kristendom, i den meningen att den väl då var helt fri från allt slags kryperi inför en judisk talmudiskt influerad sionism.

Nordiska motståndsrörelsen är även den anhängare till religionsfrihet så länge sådan filosofi inte hotar vårt vita nordiska folks existens och därmed står helt i en ren konflikt med den moderna nordiska nationalsocialismen, vilket man bland annat kan läsa mer om i rörelsens partiprogram – Vår väg, som finns här för fri nedladdning: Vår-väg2017-03.pdf (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!