Drivkraften man har inom sig

Drivkraften man har inom sig som nationell är så stark att man ibland knappt tar sig tid att sova då kampandan inom en för att sprida ordet om den verklighet som råder inom landet är så stark att det är svårt att förklara för de som ännu inte har denna i grunden självklara känsla för sitt eget vita folk.

Man kan nog bara jämföra det med hur det i naturen är när kanske en björnhona exempelvis ska skydda sina ungar. Det finns inget som är starkare än en sådan fundamental kraft som kärlek till de sina vilket alla vet som har sett vad normala föräldrar i krissituation kan göra för att skydda sina barn och sin älskade familj.

Dagens liberala flum-samhälle har i mycket tagit ifrån vårt vita nordiska folk och inte minst många föräldrar mycket av den fundamentalt viktiga känsla som aldrig kan eller bör ersättas av främlingar inom kommunala dagis eller fritidsgårdar. Familjen i en normal traditionell konstellation är ett grundfundament för en stark och välmående nation.

Vårt land Sverige har alltför länge styrts av anti-vita främlingar som endast vill utrota vårt folks särart, detta är det endast nationella socialister som har talat om i alla år. Det finns här inga genvägar politiskt för den som vill se att vårt land lämnar den mörka mångkulturens och massinvandringens nedbrytande och förödande väg.

Den moderna nordiska nationalsocialismen som man kan läsa mer om i partiprogrammet; Vår väg har tagits fram för Norden, vårt land och vår tid. Naturligtvis bygger Nordiska motståndsrörelsen vidare på tidigare politiska erfarenheter, men har på så många punkter blivit helt nyskapande med siktet inställt på vårt nordiska folks bästa och starkaste framtid. Det är lätt att bli lite smått lyrisk när man vet hur stark kampandan är bland alla aktivister som kämpar för vårt nordiska folk.

För dig som vill se en reell positiv förändring i verkligheten och inte bara till snack som en del andra partier ständigt ägnar sig åt, så finns det bara en enda sak att göra, och det är att omgående på alla sätt politiskt redan idag stödja Nordiska motståndsrörelsen: Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!

Bra sagt! Man bör komma ihåg att endast positiva gärningar är tillåtna! Negativa, odygdiga, gärningar skadar i långa loppet vårt folk. Då “vad som göms i snö kommer upp i tö!”

Jag brukar i dessa sammanhang tala om hur viktigt det är att vara styrd av sin själ när man agerar och att man inte agerar ifrån mer primitiva, limbiska, delar av hjärnan.

Bästa hälsningar