Dokumentär om Vidkun Quisling

Läs hela artikeln på Nordfront: Dokumentär om Vidkun Quisling

Skildrar Quislings kamp för fred och mot bolsjevismen • Innehåller arkivfoton, tal och intervjuer.

Ska kolla in videon direkt för är det något som judisk makt ogillar blir den ej gammal…

Intressant.

Den ser vi ikväll. Stående order.

:face_with_monocle:

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Ju mer en människas verk betyda för framtiden, desto mindre förmår hennes samtid att fatta dem, desto svårare är kampen och desto sällsyntare framgången. Men om det på hundra år ges en enda, skall måhända på hans ålderdom ett svagt skimmer av den kommande berömmelsen omstråla honom. Detta gäller historiens maratonlöpare; samtidens lagerkrans berör blott den döende hjältens tinningar.”

(Mein Kampf)

Mycket bra att den visas för de som kan se den. Om jag får, träffade Göran Oredsson hans närmaste medarbetare som överlevde fängelsestraffet och kämpade vidare tillsammans med Nordiska Rikspartiet. När de p. g. a. ålder gick över till sin ledare bröts sammanslutningen och mera nationella krafter övertog. Men vänskapliga förbindelser fortsatte. Vid min kallelse som partiledare har jag ett underbart minne från Quisling genom en kvinnlig medarbetare. Solhjulet i Sterlingsilver som hon fick. Quisling skulle påminnas just nu i Ukraina som hjälte, då han arbetade intensivt för att hjälpa till under hungersnöden under Stalinväldet. Men den lille juden Zelenskyi är nog inte intresserad av det?

Har kollat nu! En bra film som skiljer sig från den vanliga propaganda.

1 gillning

Tack ska ni ha för en underbar dokumentär.

1 gillning

Väl värd att ses av alla med intresse för Norge och Vidkun Quisling.