Det gamla Sverige är för evigt borta — acceptera det och bygg ett nytt samhälle

Läs hela artikeln på Nordfront: Det gamla Sverige är för evigt borta — acceptera det och bygg ett nytt samhälle

Nu är inte tid att ömka för det gamla • Ägna dig istället åt nytänk över vägen mot en kollektiv nordisk framtid!

Det gamla Sverige må vara borta, det är i sig helt normalt precis som att stenåldern kom och gick. Precis som det svenska bondesamhället som ersattes med ett modernt industrisamhälle med ångmaskiner där hästen i stort blev överflödig. Sedan kom ännu modernare tider med informationssamhället och de första datorerna gjorde sin entré och robotar kom in i landets fabriker och ersatte många arbetare på gott och på ont. När man talar om utveckling så är den på många plan önskvärd och rent utav naturlig. Industrin och arbetaren har vunnit mycket på att det gamla Sverige är borta. Många farliga miljöer och arbetsmoment har ersatts med ny teknik och tänkande och gjort landet mycket framgångsrikt. Men något som inte är borta det är de etniska nordiska svenskarnas ursprung. När man tittar i backspegeln ser man att våra vita nordiska förfäder gjorde grovjobbet. De lämnade över landet och norden med all dess naturliga skönhet, åkermark, historia, kultur och storslagna byggnadsverk. Nutiden är alltid det som gäller om man vill skapa en framtid för sin egen ras, sitt eget vita folk.

Kampen för överlevnad pågår ständigt, det är bara olika utmaningar att tampas med. Idag förs ett krig mot det vita nordiska folkets överlevnad. Det sitter sluga styrande i ledningen för landet som inte vill se ett starkt svenskt eller för den delen ens ett starkt norden med en till övervägande del vit ursprungsbefolkning. Sionismen runt hela vår jord har efter målmedvetet arbete tagit sig i det inre av ledningen i varje vit nation för att med ekonomiska medel skaffa sig det världsherravälde som alla idag tydligt kan se. Den som känner sionismen, denna sluga makthungriga judiska ideologi vet att den bara tycks vilja bryta ned allt nationellt som inte är judiskt och då främst har siktet inställt på de vitas samhörighet.

Massinvandring, mångkultur, rasblandning och att ställa grupp mot grupp med mera är några av denna ideologis vapen som medvetna känner till allt för väl. Det enda motmedlet här i vår nation och norden är ett folkligt medvetande om att dagens demokrati bara är ett vackert ord utan innehåll, för är det någon som längre tror att det är folkstyre som råder när makten i landet uppenbart tycks arbeta på att nedmontera och sabotera landets förutsättningar att vara en nationell självständig enhet. Många har redan insett att landet och norden behöver en helt ny politik. För dig som vill veta mer om oppositionen till dagens sluga styrande och vill höra om alternativet till en fortsatt politik med massinvandring och förfall besök då gärna Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!

1 gillning

Jag håller med, det ser mörkt ut på avbytarbänken, men vi kommer inte att stå där med Svarte-Petter, utan med Svarte-Nogger.