Den sluge i bakgrunden

Den sluge i bakgrunden har tagit allt det enkla, rena, normala och vackra och ondsint förvridit det till all oigenkännlighet. När kalla krigsmaskineriet rasslar igång och kanonerna rullas ut och bomber börja att regna över oskyldigt vanligt folk är det alltid en och samme som sitter med näsan i vädret och flinar åt de vita som inte sällan enligt talmudisk tradition är evig måltavla på krigets båda sidor. Fred kostar på och är något man får och förtjänar först efter den heliga striden som skiljer ont från gott.

Som nationell är det svårt att hitta musik som man kan spela utan att känna att det känns fel på ett eller annat sätt då all musik som är relevant ordmässigt. Nästan alltid är inmutad av det sionistiska väldets sluga hantlangare. Men till slut så ska förvirrande ondska mot oss vita lösas upp och vårt folk ska i sanning få upprättelse, då frid och rätt alltid för vårt folk ska råda.

Tänk att den största sanningen är den som också är den enklaste att förstå om det så låter sig göras. Kärleken till ens eget vita folk får aldrig slockna och gå vilse i tvekan om vilka steg som är de rätta.

Fienden får aldrig bli så stark att denne får makt över den fria tanken. Som nationell får man aldrig låsa sig från att kunna lyssna på vilken låt man gillar trots artistens personlighet så länge denne inte genom sitt leverne är en bevisad ond brottsling i allmänhetens sätt att se på det helt mänskliga.

Minns att farsan sa ungefär så om sin syn på personlig kristen tro och ändå hade han en rätt stark nationell övertygelse som kanske egentligen är svår att kombinera. Då ingen ska kunna tjäna två herrar som det har sagts i många klassiska skrifter. Men när man har insett att rasen är grunden och ens folk är värt att kämpa för så får man lyfta synen lite högre än att bara se det som ligger närmast. Kampen får inte bli till strid om petitesser, men naturens biologiska lag är det som alltid gäller.

Dekadens är inget som bygger upp och skapar storhet, men alla är bara människor och att kunna förlåta är en gåva att förvalta, men det betyder inte att acceptera vedervärdiga angrepp på den enkla och rena sanningen om att livet och det vita folket är värt att kämpa för. I varje andetag finns våra förfäder med, vi är aldrig ensamma och den sluge med sina miljoner lister kommer aldrig att vinna. När man tänker efter är det nog som så att det behövs en världsåskådning som stärker tanken.

Har vetskap om skilda världar och tidens alla motsägelser, men här en låt av Imperiet – Bibel: Bibel - YouTube

Folkgemenskap!