Debatten mellan Jared Taylor och E. Michael Jones

Läs hela artikeln på Nordfront: Debatten mellan Jared Taylor och E. Michael Jones

Katoliken E. Michael Jones mötte rasrealisten Jared Taylor i en debatt om rasfrågan • Midjord som arrangerade debatten skall ha en eloge för sitt engagemang för att utveckla det intellektuella samtalet.

Debatt mellan två snacksaliga som ska avhandla något som redan är helt uppenbart. Nämligen att raser existerar oavsett vad judar eller sionister kanske försöker prata bort. Som nationell är man inte helt okunnig i det biologiska ämnet raser och kan förvirras av de slugas ofta förvirrande ord. Det går inte att få den seende att förneka sanningen om att det exempelvis är en viss skillnad mellan svart och vitt.