De flesta vill samhället väl, men alla har sina egna tillvägagångssätt

Är det inte hela saken?

De flesta vill samhällets väl låter väl fint i teorin. Men då har man väl kanske glömt bort vilka det är som styr samhället. Vårt land styrs inte av våra egna med rötter i Norden utan av sionismens folk i form av EU, FN, NATO och så vidare. Det anti-vita tillvägagångssätt som de har handlar endast om att försvaga varje nationalstat.

Ja, men det är ganska få av Sveriges befolkning som faktiskt är politiker

Det är rätt att det är få som är yrkespolitiker, men de som i skrivande stund sitter och styr landet har röstats fram av en folkmassa som egentligen väl borde vara lite mer insatt i verkligheten som ligger bakom och bortom den så kallade demokratin. Den som inte röstade på Nordiska motståndsrörelsen sist vilken är EU-motståndare kan inte klaga på att det är EU som styr merparten av de lagar och regler som vårt land är underkastat.

Detsamma gäller även försvaret och underkastelsen till krigsorganisationen NATO som gäller så snart Turkiet godkänner de styrande Svenska politikernas ansökan om ett fullt medlemskap alltså.

Det svenska folket förvägrades visserligen folkomröstning i denna livsviktiga fråga. Den som då inte i senaste val röstade på motståndsrörelsen som är Nato-motståndare har som det kan bli inom kort tyvärr faktiskt röstat för att landet ska vara en kärnvapennation.

Som det ser ut med dagens anti-vita politik så är det nog faktiskt bara Nordiska motståndsrörelsen som vill det nordiska och svenska samhället väl. Det är folkets politiska ointresse och fåkunnighet som gör att dagens odugliga politiker kan få härja fritt i samhället eller hur…

Folkgemenskap!

Exakt, där slog du huvudet på spiken! Det är svenskars fel att det ser ut som det gör. Vår lathet och indolens står i vägen för oss själva.

Snälla nån. Det kan ju också handla om att vissa inte håller med er inom NMR fullt ut, å därför agerar på andra sätt. Vad är det som e så farligt med det?

Det som är farligt med vissas sätt att gilla samhället är att det hotar vår långsiktiga överlevnad som nation.

1 gillning

Men jag förstår det du menar