De allierade terrorbombar Köln

Läs hela artikeln på Nordfront: De allierade terrorbombar Köln

30 maj 1942 • Denna dag släppte britterna över 1500 ton bomber över den tyska staden Köln.

I serien " Omgiven av fiender" som visas i TV undras det om restriktioner, bojkott, HMF förföljelser inte gör oss radikalare? Det gör det bland de flesta. Ju mer drastiska åtgärder, ju hårdare blir kampviljan. Så var det bland oss unga under bombanfallen i II världskriget. Viljan att kämpa vidare blev ett oöverstigligt HAT mot fienden i stället för att krossa motståndsviljan. Vi ser det nu i Ukrainakriget, ju fler hus som skjuts sönder ju mer ökar kärleken mot sitt land och hatet mot Ryssland blir större. Detta är sant även om vi inte tar ställning helt på en sida som media gör. Ryssland kände sig omgiven av fiender och tror sig bemästra Ukraina i Churchills anda, vilket utvecklas till ett långvaraktigt krig. Ett krig som vi ser det, handlar även för eller mot västerländsk dekadens med vår inställning men då måste Putins “Nazistfobi” få ett slut. Det finns ett ordspråk: Små sår och fattiga vänner skall man inte förakta - men göra fattiga vänner till en fara är en dumhet där vi kan undra hur det står till med Putins intelligens?