Dagens liberala queerteologi

Dagens liberala queerteologi.

Svenska kyrkan tappar idag medlemmar som aldrig förr, och dagligen går ett stort antal svenskar ur denna så kallade ”kristna” kyrka. Detta medan de som styr denna församling försöker ge sken av att de inte alls kan förstå varför så är fallet. Men om man idag spolar tillbaka bandet så att säga och ser tillbaka på 1960-talet så hittar man rötterna till dagens liberala queerteologi som predikas.

Bibelns relevans började av ett fåtal utvalda på den tiden i media öppet att ifrågasättas som den skrift ur vilken de kristna svenskarna av tradition till viss del inhämtat andlig tro om Gud och Jesus. Manligt och kvinnligt började snart att ifrågasättas och kvinnliga präster var inom kort etablerade, liksom homosexuella ”själasörjare” eller diktuppläsare som fick alltmer utrymme i en odefinierad allmän kärlekens namn. Sedan stod det inte på för än den regnbågsfärgade mattan rullades ut i landets kyrkor och prästen började viga samkönade par vilket väl direkt inte rekommenderas i bibeln om man ska vara ärlig.

Har med en enkel barnatro aldrig varit mycket för Svenska kyrkans högkyrkliga ritualer, som väl är ett arv av det katolska inflytandet. Frikyrkor här och där har väl även de sedan länge tappat vägen och kontakten med det andliga genom kanske ett alltför fritt tolkande av skriften. Men oavsett vad som gäller i olika spel, om man här relaterar till idrottstermer, så är det väl en god ide’ att man som deltagare följer de naturliga spelregler som en gång är fastställda inom området ifråga, och som här det religiösa, eller mer då i det kristna området inte försöker att skriva om eller kringgå bibeln kan man tänka.

För numera när det predikas i Svenska kyrkan så tycks det uppenbart inte vara så mycket av bibelns ord om Jesus och hans fader - Guds rike, som längre predikas oförvanskat. Granskar man kyrkans verksamhet lite närmare så ser det ut som att sionismens antikrist fått härja fritt och att det mesta har gått genom den sluga listighetens förgörande åsiktsfilter som väl i stort endast gör denne enligt bibeln ende Gudens son, till i bästa fall en helt vanlig människa med diverse fel och brister.

Man har väl även i officiella texter framtagna av Svenska kyrkan kunnat läsa om sådant som väl kanske ska inspirera till ett liberalt normkritiskt granskande, eller tänkande om Gud själv vilket väl bibeln inte direkt säger är guds vilja. Det talas i skriften om falska fåraherdar, och nog är dessa många inom den svenska sionist-kristna kyrkan av idag. Det framställs ibland som att en kristet troende människa kan definiera sig som kristen utan att behöva följa andemeningen i skriften.

Det är ingen större mening med att citera en massa bibelställen, men att det är man och kvinna i ett naturligt sunt och fruktsamt familjeförhållande som är det som skaparen vill se när det gäller oss människor på jorden framgår. Det är nog få som i sanning kan motsäga detta om det nu inte finns dunkla intentioner om att helt krossa det kristna tankesättet på den punkten. Det vita nordiska folket har genom hårt arbete varit framgångsrika historiskt genom att följa de av naturen eller om man här så vill, av Gud skapade regler som inte går att kringgås med listiga och liberala ord.

Man kan ibland undra vad den Svenska kyrkans ledning har för syn på bibeln och skapelsen i sig och vad de vill lära ut om det andliga i bemärkelsen Gud och då kanske kristet i synnerhet om Jesus. Tänkte därför att det kunde vara intressant att titta närmare på kyrkans officiellt framtagna skrifter i den här aktuella frågan om HBTQ och citerar därför ett stycke ur en broschyr som väl visar hur pass bibeltrogna kyrkans lärde numera är när de håller sina regnbågsmässor:

Var Jesus queer? Jesus var på många sätt en människa som bröt mot normen och vad som förväntades av honom. En del kallar honom queer för att han genom sitt sätt att leva och agera utmanade och ifrågasatte dåtida normer och föreställningar. Han talade med kvinnor, rörde vid sjuka, umgicks med utstötta och såg barn som förebilder. Han gjorde många saker som ansågs konstiga och normbrytande. Han försvarade inte heller den traditionella familjen utan bröt med sin egen och uppmanade sina lärjungar att göra det samma. Istället bildade han en ny familj runt sig dit han välkomnade alla sorters människor. Många har, inspirerade av Jesus, funnit andra sätt att leva på än i ett traditionellt äktenskap. Till exempel klosterliv och kollektiv.”

För mer läsning om hur Svenska kyrkan med frenesi tycks arbeta för att ändra bilden av Gud och Jesus samt tänkandet hos väl först och främst de, unga och oerfarna så länkas det här till en kyrklig skrift som säger en hel del: Broschyr_HBTQ_A3_kartvik.pdf (svenskakyrkan.se)

Här skulle man kunnat slå upp ett flertal bibelställen där lönen anges för ett förledande av de allra minsta och sådant som kanske ett hyllande av normbrytande omoral som väl förhoppningsvis ska lägga grunden till ett nytt Sodom och Gomorra. Men det blir kanske bara långrandigt för religiöst ointresserade. Så tänkte här mest säga att de som är det minsta intresserade av de vackra kyrkor våra förfäder byggt eller allmänt bara ogillar svenska kyrkans regnbågspredikande, borde slå näven i kyrkbänken och säg ifrån. För på ett liknande sätt gjorde Jesus med köpmännen eller månglarna i templet enligt skriften och välte deras bord.

Ni lär inte bli populära, men bokstavligt korsfäst av religiös judisk makt är det nog ingen som lär blir idag. För visst är samhället sionistiskt falskt och genomruttet, men det så kallade utvalda folkets makt är mest road av alla konflikter inom kristenhet och den Svenska kyrkan. Kom just att tänka på en gammal kul monolog eller sketch av Hasse Alfredsson från förr som handlar om det här ämnet om kyrkans utveckling mot den avveckling som vi ser idag: Ringaren - YouTube

Hur långt Svenska kyrkan har gått i att bli ett i det närmaste helt utblandat vin som man en gång talade om när inte minst präster gjorde ett platt intryck och kanske än mer rent bibliskt sett kort sagt i det bästa som mest var andligt värdelösa som en kristen vägledning. Här ett till citat ur broschyren HBTQ som för de unga och oerfarna helt uppenbart försöker att röra ihop begreppen om andligt, respektive kroppsligt, när det i ord kommer till Jesus och hans andliga kärleksbudskap i skriften.

Jesus och kärleken Vi kan läsa i bibeln att Jesus kände kärlek för många. Både män och kvinnor, en del namngivna. Vi vet inte riktigt vad den kärleken innebar men vi vet att när Jesus talar om människor och deras liv talar han med kärlek och stor acceptans för människors olikheter. Det är genom Jesus kärleksglasögon vi borde se på oss själva när vi känner oss dömda av andra och upplever att vi inte passar in.”

Kom just ihåg en gammal rolig historia som går ungefär så här: Tror du på ett himmelrike och på Gud? Ja, men inte ett dugg på markpersonalen. Det kan nog sägas vara barnatro i ett nötskal så att säga.

Nordfront har ofta intressanta artiklar som man blir inspirerad att skriva lite om. Den här gången var det en artikel om Västerås stifts hbtq-konferens och deras så kallade ”Transblessing” som kickade igång skrivlusten och länkar därför till den: Västerås stifts hbtq-konferens för unga kritiseras av drabbad mor (nordfront.se)

Folkgemenskap!