Brittiska centralbanken: "Tuffaste ekonomiska utmaningen på ett kvartssekel"

Läs hela artikeln på Nordfront: Brittiska centralbanken: ”Tuffaste ekonomiska utmaningen på ett kvartssekel”

10 procents ränta vid årsskiftet förutspås • Konsumenternas förtroende det lägsta sedan mätningarnas början 1974.

Har det skitit sig för Rotschild? Eller kommer han vilja ha 40% ränta på svenska lån? Enligt svensk lag ockerränta.

Det är många tecken nu på att festen är över. Jag undrar just vilka sociala oroligheter vi kommer få bevittna framöver…och var? :rofl::+1:

euftanatikerna ruttschldrn rackfellerna styr rubbet o tillsammans ‘äger’ dom (stulit via boe, fed o ecb) 8000 triljrdr kr. Världens samlade statsskuld är 800trljrdr… Dessa två gangsterklaner kan alltså lösa ut dessa skulder (som dom själv åsamkat världens länder) för 10 år framåt. Sveriges statsskuld är på tror jag 1,5-2trljrdr. Inte konstigt de ‘högaktar’ korrupt indirekt ‘demokrati’ och avskyr Folkstyre