Brist på läkemedel gör att patienter blir utan livsviktiga mediciner

Läs hela artikeln på Nordfront: https://nordfront.se/brist-pa-lakemedel-gor-att-patienter-blir-utan-livsviktiga-mediciner

Skenande kostnader och transportkedjor boven i dramat • Anmälningarna har ökat med 40% iår.

Globalismen visar sig dagligen skadlig på punkt efter punkt. Ett land som inte är självförsörjande på de mest basala produkterna för sitt folks överlevnad är satta i händerna på de sluga och ett rent godtycke. Men det att det inte ska finnas viktig medicin att tillgå plötsligt ligger väl i linje med sionismens önskan om att minska främst den vita befolkningen i världen.

Finns det då inget parti som har en vettig politik för att säkerställa en för oss här i Norden trygg produktion av livsviktiga mediciner, för att inte tala om allt annat som tillgång till nödvändiga livsmedel energi, drivmedel och annat om inte får saknas i ett fungerande modernt samhälle.

Svaret blir då återigen att det handlar om att få till en politik som vänder de giriga globalisterna ryggen och det gör man bäst genom att stödja den moderna nordiska nationalsocialismen. Här nedan följer ett citat från partiprogrammet Vår väg och punkt 3 vilket avhandlar i korthet det bistra faktum om hur sårbart globalismens sioniststyrda samhälle av idag är:

”Nordiska motståndsrörelsen är inte principiellt emot import utan ser tvärtom möjligheter att handla med varor och tjänster från vänligt sinnade nationer. Det fria Norden ska dock vara så pass självförsörjande att vi aldrig hamnar i en beroendeställning till omvärlden.”

Norden och Sverige står inför stora utmaningar som gårdagens politik saknar vilja till att förändra i en för oss vita positiv riktning. Det är dags för en ny politik för en ny tid! Bestäm dig redan idag för att bli en del av den politiska kampen för en ljusare morgondag. Stöd – Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

Om filterpatroner och / eller dialysvätska inte kommer fram till mitt sjukhus då hjälper det inte att de har fina dialys-maskiner och fantastisk personal… Då är jag död inom en månad.

“Den ljusnande framtid är vår!”
Tryggt att veta.
Tack och adjö…