Bön, vaka, studium och fasta!

Bön, vaka, studium och fasta!

Att lägga in regelbundna återkommande fasteperioder som karaktäriseras av helgelse och ett inre sökande efter Själens röst är positivt och bringar mycket gott till ett samhälle!
Att kombinera det med icke-skadande och att göra gott för andra ökar genomslagskraften! inom esoterisk mysticism säger man att alla är ett och ”så ovan, så nedan!”. Ettheten visar sig på en medvetandenivå som ligger snäppet högre än det vissa av oss vanligtvis, rör oss inom!

Att kombinera det med bön för andra och att vaka och studera speciellt tidigt på morgonen gör att vi kommer mer i sync med sattva-aspekten (sattva= rytm, inåt-uppåt) av tillvaron!

Jag har som förslag och inbjudan att från och med nästa vecka och framåt (från den tredje april och framåt) undvika all fast föda under måndagar!? Alltså från söndag kväll till tisdag morgon!? Samt att fortsätta söndagens fokus på helgelse och introspektion!?

En del kanske tycker att söndagen är en bättre fastedag och då kan man ju använda den istället. Om du är svag och sjuk kanske du inte ska fasta.
Med bön menas inte bara ett rabblande av ord utan att hålla medvetandet på den högsta nivån man kan.
Studium kan innebära att man läser heliga texter och funderar uthålligt på dessas innehåll.

Du är varmt välkommen!

Stor kram
Mannheim

1 gillning

Påminner här om dagens (3:e april) fasta. Ingen fast föda, men det går bra att dricka.

Förslaget att undvika fast föda på måndagar och att studera heliga skrifter. Det måste väl då enligt författaren Laurency om han nu följde ett sådant schema, betyda buljong eller vatten och en extra ingående djupläsning av Hylozoiken och dess mysterier. Men visst, fasta har ibland sina poänger, och i dessa dyrtider med sionistiskt skapad skenande inflation på inte minst matpriserna, så blir det väl även en liten sparad slant över som exempelvis kan användas till något gott ändamål, så som att ekonomiskt stödja Nordiska motståndsrörelsen i kampen för det vita nordiska folkets överlevnad.
Folkgemenskap!

Det var kämpigt men det gick! Varmt välkommen att delta nästa måndag (tionde)! Kombinerat med bön för andra och studium ca 30 minuter varje dag, gärna på morgonen.

Får sionismens hantlangare bara hålla på ostört ett tag till med genomförandet av deras agenda för en nystart av världen tills ekonomin kraschar, är det nog många som får fasta bra mycket mer än endast på måndagar kan man tänka…

Något jg lärde mig som jag tycker var bra det är att: Det inte ska vara jättebra ena dan, och sedan jättedåligt nästa, och sedan jättebra igen, och sedan jättedåligt nästa!
Utan om det är 100% dåligt en dag, så är det 99% dåligt dan därpå, och sedan 98% dåligt dagen därefter, och sedan 97% dåligt, dagen därpå, osv… Jag hoppas du förstår!? Det, är något att sträva efter.

Fasta är ett sätt att ge de högre makterna, Planetregeringen, Plantehierarkien, din Augoeides (din själ) möjligheten att verka i din favvör! För “så ovan, så nedan”!

Fasta kan ibland vara bra för kroppen då olika gifter och skräpprodukter då rensas ut lite ur organismen eller systemet så att säga. Men att belägga sig själv med restriktioner gällande matintag om man nu inte har en kosthållning som är helt medicinskt uppåt väggarna fel är alltför mycket att likna med det som en del religiösa sekter ofta kan ha som en del i sin läras doktrin och det går väl inte helt ihop med människans rätt och det logiska i att leva naturligt kan man nog säga. Man kan sedan kalla tankar om att känsla av egen tro eller kanske det inom Hylozoiken lite mer modernt omskrivna ordet arbetshypotes nog i stort bör bygga på ett helt vanligt sunt förnuft, där ett gott och redigt leverne är ett grundfundament, vilket nog är det allra bästa, eller hur…

Ja, är vi så ensamma egentligen? Finns det högre riken? Om vi undviker att skada andra, om vi studerar, om vi vakar, om vi ber för andra, om vi fastar, om vi förflyttar någonting för att vi ska komma närmare dem, kommer de också att förflytta någonting för att de ska komma närmare oss! Fasta är nyttigt för den fysiska kroppen precis som du säger. Men den är också nyttig för att den tuktar vårt ego, och möjliggör för oss att lättare knyta an till andra människor och den planet vi bor på.

Ja, nog är kärleksfull bön viktigt, så låt oss be för Sveriges väl och att världens alla folk blir fria från den judiskt sionistiska onda makten. Samtidigt kan vi ju be för ett nationalsocialistiskt uppvaknande på bred front hos det idag politiskt naiva och sovande nordiska vita folket – eller hur…

Mycket riktigt! Du kan be om vad som helst! Men var försiktig, du får det förmodligen!
Laurency säger att vi alltid får det vi ber om, om det är enligt Lagen och mer specifikt skördelagen. Därför ska du inte skada andra, för det hindrar dina böner att bli infriade.
Vi får vad vi ber om men kanske inte på ett sätt vi tycker om och vill ha, för att det ska lära oss en läxa säger han! Se därför upp med vad du ber om.

Har bara en enkel barnatro, men har förstått att det finns kraft i bön som sker i sann samklang med den evige skaparen Gud och hans vilja. Det kan nog aldrig skada att be om god hälsa och att människor man tänker på ska få vara friska, positivt framgångsrika och lyckliga…

Mycket riktigt! Det där är “ofarliga” goda böner som man alltid kan ägna sig åt.
Det kan vara extra kraftfullt att be under en fasteperiod.

Men sedan behöver bönen följas upp av (positiv) handling! Tex: Du ber för någon, och ringer sedan upp den för ett samtal, eller åker förbi någon. Speciellt viktigt är det här för de som är svaga och sjuka, ett samtal kan spela stor roll.

Påminner här om svenskt-nationella måndagsfastan, imorgon! Undvik att äta fast föda, men det går bra att dricka.
Det går också bra att fasta idag söndag, om det skulle fungera bättre.

Intressant det här med att försöka att skapa en nationell måndagsfasta. Fasta tycks alltså vara en viktig del inom den filosofiska läran kallad Hylozoik. Finns det flera regler eller rekommendationer kring vad man får äta eller inte kan man undra. Kanske finns det något fastlagt kostschema veckovis som den svenske författaren Laurency har givit till läsare genom sina andligt-filosofiska skrifter.

Fasta och måndagsfastan är delvis min idé! Men Laurency skriver faktiskt ingenting om det vad jag vet. Hylozoiken har inga regler eller “budord” om vad man ska göra eller äta, då det strider emot Frihetslagen! Däremot kan vi komma med inrådan om det lämpliga i en viss kost eller livsföring.

Laurency talar dock om det olämpliga i alkoholförtäring (då det avskär möjligheten att motta högre inspiration), samt tobak eller andra droger (stimulantia), då det på sikt försvagar organismen genom att den drivs upp i varv på ett olämpligt sätt.
Man kan utifrån sunt förnuft inråda, om en regelbunden livsföring med “vatten inuti och vatten utanpå”!
Vidare kan man råda till vegetarisk livsföring på frukt och grönt samt nötter och helmalen säd, tex Grahamsmjöl. Men alla har att utprova sin egen diet och förkastar eller godtar på eget ansvar!

Bästa hälsningar

Påminner här om svenskt-nationella måndagsfastan den 17:e! Det går också bra att fasta på söndag om det passar dig bättre. Undvik fast föda men dricka går bra.

Det bästa är väl om man kan, att alltid äta och dricka naturliga grejer i en lagom hälsosam mängd, och kanske då även träna lite grann i en samklang med det naturliga tänkandet som kanske den eviga Guden föreskrivit lite underförstått…

Att äta råkost och dricka källvatten (eller friskt vanligt vatten) samt fasta en dag i veckan är en god idé! Men sedan har fasta spirituella fördelar som att det frustrerar egot, personligheten, 666, och lär oss hur vi ska överkomma den och det stärker vår mentalvilja och gör att vi kommer i starkare kontakt med vår själ, vår Augides.

Att stärka mentalviljan är viktigt för vår utveckling och görs genom att inte svara tillbaka i en snäsig ton när någon är otrevlig emot oss eller bli sarkastisk och cynisk. Att träna viljan i att stundligen vara trevliga mot allt och alla alldeles oavsett deras beteende.
Att på alla sätt idka harmlöshet i vår dagliga tillvaro.

En mycket intressant skrift: Karaktärsdaning

Hej Mannheim,

Det är alltid intressant att läsa lite ord av författaren Laurency och hans favorit-filosofi kallad för Hylozoik. Läste en mening som säger att man ska: ”träna viljan i att stundligen vara trevliga mot allt och alla alldeles oavsett deras beteende.” Handlar det här om att vara ytligt artig, eller att på djupet riktigt försöka att vara vänlig och omtänksam mot allt och alla, vilket kan kosta på om man råkar bekanta sig med fel sorts individer och då kanske råkar bjuda in fel sorts personer i sitt eget hem. Vilka till sist, man kanske i självbevarelsens namn till slut måste kasta ut…

Missade visst en intressant mening som lyder: ”Men sedan har fasta spirituella fördelar som att det frustrerar egot, personligheten, 666, ” Nog kan fasta ha sina fördelar, men vad betyder siffran ifråga i sammanhanget, är det namnet på någon hårdrocksgrupp eller så, ungefär som AC/DC och deras låt Highway to Hell: AC/DC - Highway to Hell (Official Video) - YouTube

Ha en fin dag!

Handlar det här om att vara ytligt artig, eller att på djupet riktigt försöka att vara vänlig och omtänksam mot allt och alla

Det är en kombination! Naturligtvis är det viktigt att vara ytligt artig, men det är också viktigt att vara på djupet vänlig emot allt och alla! Naturligtvis kan man behöva vara tuff och sätta gränser, och se till att vi inte bjuder “in fel personer i sitt eget hem.”
Men det är även viktigt att på djupet känna en affinitet och närhet och förståelse för alla varelser. (Jag skriver nu i ideal bemärkelse, jag vet att det inte är lätt att uppnå.)

Laurency skriver: “Människorna måste lära sig att finna varandra, att bortse från olika åskådningar och uppfattningar. Det enande bandet är mänsklighetens väl, allas väl.”

Han skriver vidare om attraktionen: “Högre emotionalstadiets attraktion visar sig i den spontana, opersonliga tillgivenheten, i önskan att hjälpa andra i den mån man kan och på sätt som verkligen gagnar, i hjälp till självhjälp.”

Han skriver vidare om kärleken: “Vi måste ha känslor, starka känslor av attraherande kraft. Annars kunna vi icke utvecklas, icke förädla, höja de emotionala vibrationerna. Endast de som kunna älska, bli i sin tur älskade. Endast de som kunna taga emot kärlek, kunna älska.”

men vad betyder siffran ifråga i sammanhanget

Det finns enligt Hylozoiken sex mänskliga utvecklingsstadier. Och ett otal undernivåer under dessa. De är barbar, civilisations, kultur, humanitet, idealitet och enhetsstadiet. 666 är siffran på de 666 utvecklingsnivåerna på barbarstadiet.

Håll ihop, håll ut!
Ha en fin söndag!