Blir icke-vita sanna nationalsocialister om de har naturens lagar som rättesnöre?

Läs hela artikeln på Nordfront: Blir icke-vita sanna nationalsocialister om de har naturens lagar som rättesnöre?

Debatten fortsätter om organisering • Hansson kommenterar Emmas artikel Nationalsocialism - mer än bara organisering.

Efter att ha lusläst Emmas och din artikel vill jag väldigt enkelt sammanfatta båda som i grunden uttrycker samma sak. Det som skiljer är att din artikel Marcus är skriven ur en manlig synvinkel och Emmas ur en kvinnlig synvinkel men båda harmonierar med varandra precis som det skall vara, det är ju naturens ordning.

Vidare vill jag framhålla att enligt mina erfarenheter så kan nationalsocialismen absolut finnas bland andra raser, det vore ju onaturligt annars. Nationalsocialismen är (fortfarande enligt min mening) inte endast förbehållen den vita västeuropeiska rasen om vi pratar naturlig världsåskådning. Det sistnämnda kanske ändras om organisering ingår i det hela? Nu vill jag inte ge mig in på någon djupare diskussion i ämnet för det har jag varken ork eller kapacitet till.

En av ingredienserna i nationalsocialismen, att rasblandning inte ingår i naturens ordning var förr naturligt för folk flest. När jag kommer in i diskussioner i ämnet brukar jag belysa följande. Fåglar blandar sig inte hur som helst, därav mångfalden av dem. Däggdjur blandar inte heller sig hur som helst, därav mångfalden av dem. Skulle en dock en blandning ske så är naturen ordnad så att avkomman oftast blir steril och oförmögen att fortplanta sig. Detta med sterilitet har inte kommit av en slump. Tyvärr gäller inte detta mellan raser inom en del arter t.ex. människan, hund, katt, häst. Detta har jag inget svar på, kanske någon insatt kunde spinna vidare på ämnet.

Lincoln Rockwell hade under sin korta livstid förbindelse med Nordiska Rikspartiet. I USA var en relation god med en rasmedveten svart organisation. De hade alltså den gemenskapen med varandras aktning. Boxaren Ali var en föredömlig svart som också höll på sin ras. Nationalsocialister vet jag inte om de kan bli, då NS programmet innehåller så mycket mer än rasfrågan, kulturen skiljer sig för mycket. Kan bara ur mitt perspektiv uppriktig säga att jag är rasist. ??? Märk väl att ordet har neddekats av demokratin som något förfärligt. De kan INTE skilja på rasism och rashatare. Ofta har unga medlemmar samma felaktiga uppfattning, Rashatare är de som idkade slaveri, undertryckande av tanken på en mindervärdig ras. Nu kommer jag in på människors lika värde. Brukar säga: Ja, när de föds - sedan kommer det an på dem att under årens gång göra sig värdiga. Uppföra sig och bli till nytta till utveckling i SINA länder. Att tömma goda förmågor från Afrika eller arabiska länder med lockande löner är också en egenkär politik från Europa som varken gynnar oss eller dessa länder. Vi ser ju hur förfärligt det blivit i vårt förut homogena Sverige både kulturellt och moralisk.

1 gillning

Blir icke-vita nationalsocialister om dessa har naturlagen som sitt rättesnöre är frågan i artikeln. Psykologiskt är människan mer flexibel än vad som ibland är till nytta för den enskilde personen. Läste en gång om en adopterad svart man som uppenbarligen var fanatisk nationalsocialist i sitt sinne och ofta enligt dennes bekanta uttryckte ord som att han hatade icke-vita för att använda ett mer rumsrent ord än vad denne adopterade visst brukade använda. Han ägde uppenbarligen ingen spegel eller ville inte medge att rastillhörighet är något grundläggande för att kunna bli del av en större gemenskap. Sådant är tragiskt för det här att denne person var adopterad in i ett samhälle där denne biologiskt inte hörde hemma i skapade ju problem för honom när det gällde självbilden och i förlängningen hamnade denne man i olika problem till viss del kanske bottnande i att en icke-vit inte kan bli en integrerad del hos ett rasmässigt sett främmande folk. Naturen har sina eviga lagar.

Det här är en mycket intressant och viktig frågeställning egentligen. När man läser en kort och enkel förklaring i ämnet på motståndsrörelsens sida så står det: ”Nationalsocialism handlar om vad som är bäst för vårt eget folk som en kollektiv enhet.” Om man utgår från det sättet att tänka så är det inte alls otänkbart att exempelvis ett land i Afrika med en homogen befolkning skulle kunna införa en nationalsocialism anpassat för sitt folk, land och dess naturbetingade förutsättningar. Det står för övrigt faktiskt i förordet till motståndsrörelsens partiprogram; Vår Väg om detta och citerar här följande: ”Vi vet att denna politik, med vissa lokala justeringar, skulle lämpa sig ypperligt även för merparten av världens nationer och att hela mänskligheten skulle bli betydligt mer välmående om fler anammade våra ideal.” Så långt är det ju gott och väl och inget att tillägga kanske.

Nationalsocialism som grundläggande fundament och världsåskådning i självständiga stater skulle utan tvekan även med säkerhet en gång för alla kunna sätta punkt för sionismens sluga ekonomiska styrning och strävan att skapa ett blandrasfolk där judar dikterar villkoren. Samtidigt uppkommer här storpolitiska frågor som om det är önskvärt att exempelvis större delen av Afrika som har en rasmässigt rätt homogen sammansättning befolkningsmässigt sett är lämplig att tillåtas bilda en nationalsocialistisk stormakt som kan ske. En hel del frågor att tänka på i ämnet. Men för oss vita här i norden i dessa dagar är självklart nationalsocialismen den enda vägen att gå för att motverka fortsatt samhällsförfall. Det finns bara en opposition i landet mot sioniststyrd massinvandring och bevisat skadlig mångkultur. För mer information besök - Nordiska motståndsrörelsen:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

1 gillning

det är säkert en viss skillnad på “naturens lagar” och “Herrens Lagar”

men när man tänker så är det nog rätt vettigt att tänka på att det finns viss skillnad på rättvisa och nåd, eller naturen - som tredje part att tänka igenom…

https://web.archive.org/web/20071026181308/www.reu.org/public/theological/icbk3c46-59.txt

http://www.jakob-lorber.cc/index.php?s=BM144&l=en
http://www.dailycatholic.org/4bridg85.htm

“du ska inte döda” håller jag dock fast i, även om somliga säger det är skilllnad från att “mörda”. haha, jag har sett den phan. fråga mig bara

och om nån får för mig att banna mig från forumet för att jag , fortsätter, varna emot dödande/mördande/dödsstraff, så kan ni vara nöjda i det. jag bugar mig inte för satans djävulskap på det sättet. HALLELUJAH!