Biden talade i Jerusalem - om "förintelsens ära"

Läs hela artikeln på Nordfront: Biden talade i Jerusalem – om ”förintelsens ära”

Rekordtidig groda vid besöket • ”Måste hålla sanningen och äran i förintelsen vid liv.”

Var kanske inte så smart att tillsätta en gravt senildement gubbe som president. Oy vey!