Avskaffa färg-tv:n

Det låter absurt, men jag skriver det för att folk borde förstå att vi inte kan låta en TV fortsätta styra vårt liv som den har gjort i årtionden.

Speciellt inte en tv som är för lik verkligheten, dvs färg-tv och HD-tv.

Hjärntvättsmaskinen färg-Tv, i alla dess varianter, och även i dator eller mobiltelefon är som en drog för många. Här ett kul inslag med Galenskaparna som hajade grejen tidigt. Galenskaparna & After shave - Möss som Människor - YouTube

1 gillning

I Norge har nationalförsamlingen ** Stortinget ** ännu inte beslutat att man ska byta till färg-TV (!) När man var orolig för bilder i färg.

“” Norska Rikskringkastingen kan starta systematiska provsändningar för färg-tv från och med årsskiftet 1971/72 med sikte på att starta reguljära sändningar om 3 år",

se Officiella tidningen S. (1971-72), s. 1711.

Med utgångspunkt i en granskning av relevanta handlingar i efterhand kan jag inte se att Stortinget senare fattat beslut om färg-tv som ett permanent arrangemang. Däremot anser jag inte detta vara nödvändigt, jfr att det i stortingsbeslutet den 10 december 1971 så otvetydigt föreslås att färgtelevision ska införas som en vanlig ordning tre år efter det att försöken påbörjades vid årsskiftet 1971. /72."

Men bilderna kom, i färg och nu sitter vi här. Med HD, surfplatta och mobil.

Det kräver självdisciplin att ha både TV och Smart-Phone (är det en telefon längre?)

Pacification är nackdelen. Men tekniken går att använda, till kampens fördel. Inte ens ** Steve Jobs ** tillät sina barn att använda sin “egen” teknik.

“Every night Steve insisted on dining at the big kitchen table, talking about books, history and a variety of other things. Nobody ever took out an iPad or a computer. The kids didn’t seem addicted to the devices. "