Attacken på Mers-el-Kébir

Läs hela artikeln på Nordfront: Attacken på Mers-el-Kébir

3 juli 1940 • Denna dag anföll britterna på Churchills order den franska flottan vid Mers-el-Kébir och mördade 1500 franska sjömän.