Att söka förståelse!

Att söka förståelse!

När vi går igenom vår dag kan saker ske som vi inte riktigt kan förklara! Det kan vara händelser, skeenden, människors attityder mm. mm…
Teosofien lär att allt har en mening, allt är pga. någonting, och leder till någonting. Orsak-verkan är absolut giltig. Ju mer vi tränger in i Universums mysterier, desto mer förstår vi att vi varit idioter. Och det är en nyttig insikt! Det är den sk. Sokratiska insikten, Jag vet att jag ingenting (eller vet väldigt lite) vet!

Allt har en orsak. Och ingenting kan ske som vi inte på något sätt har förtjänat. Försök att förstå hur dina handlingar idag kommer att leda till resultat imorgon. Och hur du genom att förändra dina handlingar också kan förändra din framtid.

Försök att förstå andra, och Universum. Det finns ingen vred och hämndgirig Gud. Enbart lagar och deras konsekvenser. Gudarna behöver följa lagen precis som vi människor.

Karma-lagen är en fruktansvärd lag men den innebär också en stor befrielse. För att vi genom den kan bli Herrar över vårt öde!

Var en sökare av förståelse!

Bästa hälsningar

Nog kan det vara en god ide’ att vara sökare av andlig förståelse i en vidare bemärkelse. Men det individuella sökandet ska väl aldrig få bli den väg som leder till att sökaren blir försatt i ett totalt pacificerat och menlöst tillstånd, ty då har den individen hamnat i ett tillstånd som för kampen att kämpa för sitt vita folks överlevnad inte längre är relevant. Detta då en helt pacificerad människa mer eller mindre väl mest kan liknas av att vara ett hjälplöst, tanklöst och viljelöst får i en fårskock. Tillsammans i en sann nationell kärleksfull kamp för vårt vita nordiska folks överlevnad är nog den enda verklighetens filosofi som alltid måste stå högst på dagordningen - eller hur…

Folkgemenskap!

Livet är en kamp! Och det är en truism, nästan ett axiom. Men livet är också samarbete. Genom att samarbeta med andra når vi så mycket längre än att slåss. Vi har varit inne på det förr, krigets negativitet, och broderskapets behövlighet!

Vägra göra andra vita, andra människor, till fiender! Försök att inte tala ned till andra Germaner. Jag vet att det är svårt. Men det är nödvändigt!

När vi kommer samman för att nå högre är vi så mycket mer än summan av delarna!

Det är sant att livet är en kamp och att vi tillsammans i ett för vårt Norden positivt samarbete med vita rasligt sett närstående folk når längre. Detta då många goda krafter med ett icke-sionistiskt sinne behövs i den nationella kampen för vårt vita folks överlevnad. Krig är aldrig något att stå efter, men man måste förstå att självförsvar är en självklarhet - eller hur…
Folkgemenskap!

Nej krig är ingenting att stå efter. Självförsvar är en rättighet men se till då att det är verkligen nödvändigt och inte ett sätt att “cutting corners”, och få utlopp för aggressioner.

Krig brukar väl sällan bygga på en önskan för ett folk att få utlopp för aggressioner det är nog faktiskt en bra mycket mer komplicerad matematik än så. Granskar man exempelvis det andra världskriget utan att ha sionismens skygglappar på sig så ser man kanske mer än vad de så kallade utvalda väl vill att gemeneman ska förstå eller hur…

Krig kan nog ofta handla om olika typer av aggressioner och sårad stolthet. Självhävdelsebehovet kan vara stort hos egot. Liksom hämndbegäret. Allt det där är saker som negativa grupper kan utnyttja till att kasta länder och grupper i krig.

Sionismens hantlangare vill väl som oftast precis som i det senaste kriget i Europa i demokratins namn få till krig mellan icke-judiska folk. Helt i enlighet med de talmudiska skrifter där väl den förhatliga vita rasen och även kristendom väl bekämpas verbalt på olika sätt. Den som läst lite historia som inte skrivits av medlemmar eller köpta anhängare till det så kallade utvalda folket känner väl även till bakgrunden till det andra världskriget . Vilket i mycket handlade om judiska ekonomiska intressen vilket man kan läsa om i en artikel här. Judea Declares War on Germany (nordfront.se) Nog är det sant som du skriver att det finns grupper som vill kasta länder i krig.

Man kan också fråga sig vad passivitet beror på!? Kanske en frånvaro av stolthet och okunnighet om riktiga historiska förhållanden. Fanflykt och förräderi är allvarligt och nationella behöver slå sina kloka huvuden ihop för att förstå hur svenskar manipuleras till självuppgivenhet.
Det hela är inte alldeles enkelt.

Vad vårt svenska folks passivitet och frånvaro av nationell stolthet beror på, det är väl en fråga som egentligen inte kräver så värst mycket för att finna svaret på. Känner man bara till vilken typ av anti-vit folkgrupp det är som sedan länge har nästlat sig in på de flesta maktpositioner och sionistiskt styr ekonomin, media och skolväsendet så fattar man snart varför så många riktiga vita svenska är så totalt okunniga om verkligheten.

Jag har tänkt på det där! Vad vi kan göra är att sträva efter att uppnå sådan grad av perfektion, individuellt och kollektivt, -så att det hat som riktas emot oss inte kan få fäste!

När någon riktar hat emot dig eller smädar dig, vad den gör då är att rikta negativ energi emot dig, och den negativa energien kommer att leta efter blottor, mörker, och dysfunktionalitet i din aura, både individuellt men också kollektivt, och du känner dig förolämpad! Har du inga blottor på det området, framstår hatet som ”löjligt” och faller på sin egen orimlighet.

En yogi, (inte alla men många) har uppnått sådan grad av perfektion att hataren ”krossas emot auran!”

Det är också den ”rättfärdighetens pansar” som Paulus talar om.

Så att sträva efter att uppnå perfektion, både individuellt men också kollektivt är en lösning.

I det ligger naturligtvis att inte rikta hat mot andra. Då har ju de ”rätt att hata tillbaka”!

Stor kram

Det spelar nog ingen roll vad en andlighet, religion, filosofi eller teosofi kallas eller om känslan i området tro benämns med diffusa begrepp som kanske arbetshypotes eller barnatro. När allt till sist verkligen gäller i en laddad situation och dras till sin spets där det gäller överlevnad i den verkliga världen här och nu, det är nog då som agnar säkrast skiljs från vetet.

Då faller kanske inte alla andliga ideal bort, men viss insikt om vilket folk man tillhör och som man eventuellt bör försvara brukar nog infinna sig rätt snabbt om man nu inte är helt hjärntvättad i ett helt pacificerande självförnekande godhetstänkande som förändrat normal syn på det världsliga. Människors hat som manifesteras i våld mot en enskild individ är inget som kan diskuteras bort.

Kristna sionister brukar väl ofta kunna vara ena riktiga snöflingor eller helt till synes naivt blåögda, men som det har sagts många gånger är det väl som så att alla blir saliga på sin egen tro. Kom här med tanke på att bibelns Paulus namn nämndes i inlägget ovan plötsligt att tänka på en äldre kristen låt som morsan en gång i tiden spelade hemma som väl visar hur långt en tro kan ta en människa bort från det rent världsliga. Carl Öst – Framåt på knä: Framåt på knä - YouTube

Ha det fint!

Jag vet inte vad du menar. Är det någon slags återgång till mer primitiva delar av hjärnan du förespråkar? Isåfall är det en oerhört farlig väg! Vi behöver visa trohet mot idealen, just när det är som svårast. Naturligtvis ska vi göra det som är bra för svenskarna men vi får inte vara så okunniga att man tror att en återgång till mer primitiva delar av hjärnan skulle vara en lösning.

Tvärtom, vi behöver ökade grader av renhet och förfining. Mer trohet mot idealen. Samtidigt som vi gör det som är bra för svenskarna, Germanerna, ja alla.

Vi behöver tänka mer långsiktigt, göra det som är bra för evigheten, för det är där vi hör hemma.

Kan hålla med dig om att senaste inlägg kanske blev lite kryptiskt och förmodligen svårt att förstå eller att ta till sig för den som eventuellt tror på myten om allas lika värde. Detta totala nonsens där exempelvis de värsta våldsverkare och gangsters skulle ses vara lika mycket värda som riktiga hederliga normala och hårt arbetande svenskar. Det är skillnad på vi och dom det ska alla veta.

Håller helt med om att vi alla behöver mer trohet till idealen, men detta då endast om det betyder att vårt vita svenska folk därmed prioriteras och att idealet är det som alltid är bäst för vårt eget folk. Sverige har allt för länge fungerat som en humanistisk stormakt där alla länder och folk utom vårt eget prioriterats, detta måste det bli ett slut på om vårt nordiska folk ska kunna överleva.

Den sorts andlighet vad det än vara må, som försvagar och pacificerar vårt vita nordiska folk är då rakt inget som ska marknadsföras som något ideal. Vårt folk har så länge förslavats med infiltrerade jude-sluga sionistiska värderingar som måste städas bort ur vårt vita nordiska folks tankesätt för att vårt folk ska kunna verka som ett och överleva denna vårt folks värsta anti-vita strid någonsin.

Man kan som människa välja vilken tro eller andlighet man vill tillhöra. Det finns många ideologier, religioner och filosofier samt blandningar av diverse tankegods som kokats ned till kanske en slags filosofi eller så kallad arbetshypotes som för vissa framstår som ett ideal att sträva efter. Men vad som är det rätta idealet för vårt vita germanska folks rasliga överlevnad handlar inte om att se alla slags människor som bröder och systrar vilka urskiljningslöst ska få bo här i vårt nordiska hem.

Sammanfattningsvis måste man nog här understryka att all andlighet eller religion är något mycket personligt som ska respekteras så länge som sådana andliga tankegångar inte riskerar att motarbeta eller rent utav fungera som ett andligt vapen mot vårt vita nordiska folks rätt att försvara och vara stolt över egen rastillhörighet och för oss här i Sverige det land som ärvts av våra nordiska förfäder.

Folkgemenskap!