Åsiktsförtryck och politisk förföljelse

Åsiktsförtryck och politisk förföljelse är inget som hör hemma i ett samhälle där styrande vill ge sken om att det ens finns yttrandefrihet. Nog finns det saker som kan vara mer eller mindre klokt att som politiskt aktiv ägna ägna sig åt som nationell och vit politiskt medveten. Men ett godtycke och flytande så kallade, lagar av karaktären av ren förföljelse utan minsta sakliga grund vilket gummiparagrafer som lagen om så kallad hets mot folkgrupp tillhör är borde självklart inte vara något som en vit nordbo i fäders land ska behöva att tolerera för att underkasta sig en liten elits motvilja mot en sann nationell folklig känsla.

För som ett klassisk ordspråk lyder så räcker det med att man ger ge ett lillfinger för att det ska leda till att allt mer av en tidigare försynt yttrandefrihet ständigt kommer att naggas i kanten tills det blir helt förbjudet att som i många rena diktaturstater, att man till sist inte ens får kritisera något alls som styrande torgför. Detta även om det endast handlar om personliga åsikter offentligt riktade mot kanske en självutnämnd elit som uppenbarligen inte är en del av det vita folk som de sitter och styr över.

De flesta har nog förstått att nationalsocialismen av idag här i Norden, och Sverige har utvecklats en hel del sedan det andra världskrigets slut och anpassats för vårt nordiska folk av idag för att säkra existensen av ett vitt nordisk folk som precis som alla andra raser har rätt att finnas till. Man kan ha olika uppfattningar om hur kampen för vårt nedtryckta och hotade folk ska sa se ut rent politiskt. Någon polisstat där allt går i militäriskt takt passar inte vårt nordiska kynne, då vi som folk i stort varit fritt från krigets ofta destruktiva kraft i över två hundra år.

Man ska som vit och nationell ha respekt för sina medmänniskor av andra raser, men det får aldrig gå till nedbrytande överdrift så att man lägger sig platt för kanske en bakslug infiltrad överhet och yttre maktpåverkan som EU, NATO, FN och annat antinationellt i den stil, som helt uppenbart vill radera vårt folks unika särart. Vi nordbor och riktiga svenskar ska vara stolta för vårt ursprung och hedra våra förfäder genom att försvara vårt existensberättigande, allt annat är rent sinnessjukt. Det finns bara idag en organisation och politiskt parti som har insett vikten av att älska det vita folket.

Den som inte redan stödjer sin egen och sina barns rätt till att få existera även i framtiden har inte förstått mycket av vad våra förfäder har gjort för oss vita nordbor och svenskar. Nationalkänsla och stolthet för vårt norden, land och vita folk handlar inte som en del tyvärr felaktigt tror om rashat.

Tvärtom så handlar det hela om en ren självbevarelsedrift som varje vit människa har rätt att känna. Många förstår inte vad den moderna nordiska nationalsocialismen handlar om så därför bör alla som tröttnat på dagens samhällsförfall tänka till för att förstå sitt eget bästa. Nordiska motståndsrörelsen har tagit fram ett partiprogram som är unikt och anpassat för vår tid. Måste här än en gång länka till partiskriften Vår väg: Vår-väg2017-03.pdf (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Inom motståndsrörelsen har det skrivits många artiklar som alla borde sätta sig ned och verkligen reflektera över med ett öppet sinne. Politiska soldater är en artikel som belyser mycket tänkvärda ord som alla vita borde läsa och ta till sig: Politiska soldater (nordfront.se) Då åsikts förtrycket och den helt orättfärdiga förföljelsen av vårt folk ständigt tilltar är det även bra att läsa artikeln om Psykologisk beredskap som är bra att ha med sig som insikt om verkligheten: Psykologisk beredskap (nordfront.se) Här om dagen kom även en tänkvärd artikel som handlar om antivit politisk förföljelse och tankar kring hur sådant kan hanteras: Råd till SD:are med ”koppling till Nordiska motståndsrörelsen” (nordfront.se)

Många svenskar vet inte vad den moderna nationalsocialismen står för, så än en gång länkas det till några korta radioklipp från programmet Ledarperspektiv: Poddar om ideologi (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se) Varje folkslag i världen har rätt att existera även om en liten makthungrig grupp icke-vita kanske tror något annat. För dig som har insett att landet befinner sig i ett lågintensivt krig där folkutbytet med fri invandring av mörka okända män är att ses som ett vapen har så klart en självklar rätt att politiskt försvara landets och folkets särart. Stöd – Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!