Årets "högerkantskonferens" i USA - ren israelisk påverkanskampanj

Läs hela artikeln på Nordfront: Årets "högerkantskonferens" i USA - ren israelisk påverkanskampanj

Stiftelsen bakom konferensen är knuten till Herzl-institutet • ”Judeo-kristen allians bygger den nya konservatismen.”

Judisk fräckhet! Herzl Bok från 1896, sions vise protocoll. Kalegeriplanen. Vem tror inte på att det är judarnas plan?

1 gillning

Den enda medicinen mot de slugas Sionism är som alltid Nationalsocialism.

1 gillning

“Kalergiplanen” är en tolkning som förmodligen har växt fram bland de s.k. konspirationsteoretikerna (som ofta är mer försiktiga och hellre talar om judiska yttringar än om själva judarna) där man har huggit på kortare uttalanden och själva läst in för mycket.
Ingenstans säger Kalergi att det är en medveten plan som ska genomföras, han lägger fram teorier om hur en stadsbo lättare blandar sig över rasgränserna än en lantbo, hur rasblandning påverkar människan och beskriver sedan denna stora mänsklighetens sammanblandning som det oundvikliga ödet, så som vi alltid får det förklarat för oss i deterministiska ordalag att det inte går att göra något åt saker och ting.
Som murarbroder beskriver han helt enkelt bara det som kommer att ske i framtiden när den judiska universalismen har segrat, när landsgränser är borta och de rådande makterna har inrett världen som de vill ha den. Ett sista mänsklighetens förbrödrande och förklaringar att vi kommer från samma familj, att de olika hudfärgerna härstammar från Noas söner osv finns i grunden i den judiska världsbilden och har prackats på oss via olika abrahamitiska avknoppningar m.m.
Det är som du säger i grund och botten judiska viljor, Kalergi säger egentligen bara samma sak som kommer från annat judiskt håll men har ändå fått ge namn åt en hel agenda.

1 gillning

Jag vet att greve Kalegeri inte var jude och hade en japansk mamma.Hans idéer handlade om att få slut på krigen i Europa. Dock tyckte Rotschild att det var en bra idé och finansierade planen. Lyckas får man väl utan tvekan säga att dom gjort.

Krigen i Europa och annorstädes startar de ju själva, men beskriver det alltid som att de bara griper in för att avsluta vad andra, de onda, startat. Sedan pekar de på hur stor skada som uppstod och att deras förslag (som en union, centralbanker o. annat) förstås är nödvändiga som lösning på problemen och en garant för “fred” och “stabilitet”.
Världsfred är ju också en del i denna judiska messianska världsbild, i vår tid mer känt i uttryck som
“A War to end all wars”, “Make the world safe for democracy”, “The global democratic revolution”, “The New World Order” och liknande. En skapelse som Paneuropa/EU är blott ett av initiativen i strävandet för en global världsordning.

2 gillningar

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:
“Allt här på jorden kan förbättras. Varje nederlag kan bli fader till en senare seger, varje förlorat krig orsak till ett senare uppsving; varje nödtid kan befrukta den mänskliga energin, och ur varje förtryck kunna krafter till en ny själslig pånyttfödelse uppstå - så länge blodet hålles rent.” (Mein Kampf)

2 gillningar