Ära under 1600-talet

Läs hela artikeln på Nordfront: Ära under 1600-talet

Kulturhistorisk tillbakablick av Marcus Hansson • Om hur en persons ära en gång i tiden till och med spelade en stor roll inför en domstol.

Historia om brott, straff och ära i landet på 1600-talet lät vara något primitivt men även intressant. Det var tydligen mycket viktigt med ära hos människor då. Tänk om dåtidens folk kunde se dagens sluga sionistiska politiker och vilken sorts ära många av dessa besitter, då skulle säkert dåtidens rättsskipare förundras en hel del över vart äran tog vägen. Men det här om att personer med stark ställning och ekonomiska medel kunde leva vanärande och tydligen ändå ofta kunna komma undan med det, låter faktiskt rätt bekant och modernt liberalt demokratiskt på något sätt.

Detta var en intressant artikel.
I dagens Sverige bör man misstro allt som kommer från myndighetspersoner. Regimens legoknektar är utan ära.
Äras den som äras bör !! Till exempel detta forums skapare , skribenter och kommentatorer är värda ära , lycka & välgång.