Amerikansk senator: "Vi ligger bakom offensiven"

Läs hela artikeln på Nordfront: Amerikansk senator: ”Vi ligger bakom offensiven”

Hyllar sitt ”enorma stöd” • ”Säkerställer att de får vad de behöver.”

Han har nog rätt! Kriget har startats och drivits från USA hela tiden.

Säg det krig som inte på något sätt har startats och drivits av Jewsa sedan andra världskrigets slut. Det är lite märkligt hur ryssen kan låta ett krig som syftar till att ekonomiskt utarma och krossa Ryssland bara får fortgå, som om det hela var en liten militär operation liksom, som de väl sagt. För övrigt har väl ryssen även de sina informationskanaler och satelliter som kan övervaka på detaljnivå på vad som sker i Ukraina på marknivå. Men det hela kanske endast är ett spel där vanligt folk som alltid kommer i kläm när de så kallade utvalda vill bygga vidare på sin nya världsordning.

Han ser hög ut, den j…a skurken

Inte SÅ märkligt. Ryssarna står inte längs USA gränsen med vapen längs Kanada eller Mexiko , men USA står längs Ryssarnas gränser i Europa med NATO s raketer. . Inte Ryssland har 700 militärstationer i hela världen. Ryssland ligger kring 9. Västvärlden skickar vapen, får framgångar just nu. Demokratin vill fördärva hela världen med sin dekadens. Neutrala länder jublar med och går i judarnas fälla som under II Världskriget. Inte BARA jublar utan hjälper med vapen i detta krig som Sveriges dekadenta regering kunde kunde hålla sig utanför.

1 gillning