Alternativ för Sverige tar mandat i kyrkovalet

Läs hela artikeln på Nordfront: Alternativ för Sverige tar mandat i kyrkovalet

Över 10 000 röster och tre mandat i kyrkans högsta beslutande organ • AfS väntas nu bli en liten men högljudd opposition inom Svenska kyrkan.

Det viktiga i det här är naturligtvis inte att Afs ska förändra kyrkan osv.

Det viktiga är den mentala effekten, både utåt mot väljarna men även inåt i partiet för alla medlemmar och partiarbetare, i att knipa en milstolpe inför det riktiga valet nästa år.

Svenska kyrkan får med Afs in en politisk grupp som enligt valprogrammet ser kyrkan som något annat än ett vänsterliberalt spektakel och plattform för nedmontering av det vita svenska samhället. Ambitionen lär väl kanske i grunden inte vara att arbeta bibliskt för Jesus. Men bara det att de sluga inte får stå helt oemotsagda är väl en valframgång skulle man utan tvekan kunna säga. Nu hänger det på Afs att använda den nyintagna plattformen på ett effektivt sätt för att medialt föra ut det klassiska budskapet om att se om eget hus först och att inte kasta pärlor för svin enligt Bibeln.

På vilket sätt är Fria Tider nazistiskt?
“Nazistiskt! Ååh! Blä, vad arg jag blir…”

Sionismen som ideologi är det utvalda folkets politiska gren att ständigt utöka och befästa judisk makt. En gång i tiden gällde deras kamp officiellt rätten till att få ett eget land, alltså landet Israel som alla självklart vet. Men egentligen är målet tydligt ett världsherravälde som de idag i stort har genom sin ekonomiska och numera klart bevisade makthunger genom översitteri som vaccintvång och brutal coronadiktatur. Tidningen ”Nya Tider” är nog inte vad sionistlakejer kanske vill påskina. Alla som officiellt inte är för tanken om en fri massinvandring av mörkhyade och dagens mångkultur är oftast enligt styrande och judisk makt med dess anknutna media och organisationer inget annat än det numera rätt utslitna skällsordet ”nazist”. Det kan ibland vara befriande att läsa alternativ media, men den enda sanna oppositionen mot samhällets förfall och mer djupgående analyser finns hos NMR. Information finns hos Nordiska motståndsrörelsen:
Vanliga frågor om vår ideologi & politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!