1920-talet och 1970-talet banade vägen för dekadensen vi har idag

Alltså sexuell så kallad frigörelse, preventivmedel och sånt. Så att allt är inte guld som glimmar i det nostalgiska.

Det är inte så att vi ska bli defaitistiska å känna att det inte går att göra nåt åt, bara för det. Utan tvärtom, så borde vi ta lärdom av det å kämpa för en bättre morgondag

Kämpa för en bättre morgondag är något man som nationell gör varje dag och i varje stund. Ibland är man kanske lite mer effektiv, och ibland lite mindre, men den moderna nationalsocialismen handlar om vad som är bäst för vår eget folk som kollektiv. Folkgenskap!

Det låter bra, det du säger

Sen förstår jag att du kanske kan vara nostalgisk över 70-talet, och min mening är inte generalisera ett helt årtionde. Men jag menar att den kulturvänster som rådde, hade 70-talet kunnat vara utan.

Nostalgi är något märkligt, då man för det mesta har en förmåga att väl som tur är kanske, ofta mest komma ihåg det som var roligt. Tiden innan och fram till mitten på 1970-talet var Sverige ett riktigt land där vita svenska folket synbart, kulturellt och språkmässigt i alla fall styrde och rådde över sitt eget territorium, vilket inte gäller idag. Det var en självklar nationalitets-stolthet som de flesta riktiga svenskar nog kände då dagens globalistiska överstat som EU då ännu var långt borta. Numera vet man ju tyvärr att det ända sedan det andra världskrigets slut var många anti-vita sluga sionistiska krafter som redan då sedan lång tid fanns infiltrerade inom maktapparaten så att säga. Man brukar väl säga att det var bättre förr, men kanske var det även enklare innan man förstod hur saker och ting hänger ihop…

Frågan är om det inte skedde ett smärre valfusk under EU-omröstningen 94. Även om det kan vara omöjligt att bevisa det.

Det var väl egentligen inget riktigt val då valet inte handlade om ett rakt Ja eller Nej till om folket ville gå med i unionen eller inte. Det hela handlade om huruvida folket ville säga Ja eller Nej till ett föreliggande avtalsförslag för att gå med i EU. Hade det blivit Nej så hade det egentligen endast betytt att de sluga styrande kunnat fila lite på avtalet och sedan fört in Sverige i unionen oavsett vad folket velat. Det är lätt att styra ett folk som inte fattar så mycket. Det ser man väl även idag då vi snart är intvingade I NATO om inte Turkiet bromsar det hela tills folket kan få möjlighet att säga sitt i en riktig beslutande folkomröstning.